PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 29.2.-14.3.2024

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 29.2.-14.3.2024

ROZHLAS

ŠTVRTOK – 29. február                     
Rádio Regina
Viera v živote 05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 2. marec
Regina Západ
Ekuména vo svete 05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 3. marec
Rádio Slovensko
Hosť nedeľného Dobrého rána 08.05 – 08.29
Osudy, ktoré písalo 20. storočie05 – 10.41
Opri sa o mňa 27 – 12.57
Opri sa o mňa 22.19 – 22.49
Rádio Devín
Krajina duše 10 – 08.00

ŠTVRTOK – 7. marec
Rádio Regina
Viera v živote 05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 9. marec 
Regina Západ
Ekuména vo svete 05 – 06.15
Duchovné horizonty 15 – 18.00

NEDEĽA – 10. marec
Rádio Slovensko
Hosť nedeľného Dobrého rána 08.05 – 08.29
Opri sa o mňa 27 – 12.57
Osudy, ktoré písalo 20. storočie19 – 22.55
Rádio Devín
Krajina duše 00 – 08.00
Regina Východ
Božie mlyny 15 – 07.00

ŠTVRTOK – 14. marec   
Rádio Regina Západ
Viera v živote 05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00
........................................................................................................................................................................................
TELEVÍZIA 
ŠTVRTOK – 29. február
:2 Moja misia 13.20 – 13.46 Príbeh dvoch mladých manželov-lekárov Zuzky a Mareka v Ugande

PIATOK – 1. marec
:2 Slovenské rody 16.30 – 17.20 Juraj Turzo z Levoče a Ján Turzo z Betlanoviec

SOBOTA – 2. marec
:2 Anička Jurkovičová 16.20 – 17.32
22 anjelov / Film 35 – 22.20
NEDEĽA – 3. marec
:2 Orientácie 14.00 – 14.26
Slovo 19.50 – 19.55
:1 Opri sa o mňa 21.25 – 21.51 Spisovateľ Braňo Jobus

ŠTVRTOK – 7. marec
:2 Prekliaty služobník lásky 09.55 – 11.23 Film o dramatickom osude evanjelického kňaza, filozofa a humanistu Jána Maliarika

PIATOK – 8. marec
:2 Prvá 12.10 – 12.50 Zora Jesenská
 
SOBOTA – 9. marec
:2 Ľudia na hranici 23.00 – 23.40 s Ivetkou Vachulovou, evanjelickou farárkou v Turej Lúke
Matej Bel z Očovej / 1. časť 12.50 – 13.49
Dido 16.20 – 17.45 3-dielny historický film o prenasledovaní raných kresťanov
 
NEDEĽA – 10. marec
:2 Televízny posol 14.00 – 14.25
Slovo 19.50 – 19.55 Príhovor evanjelického a. v. farára Mariána Gregu 
 
PONDELOK – 11. marec
:2 Televízny posol / repríza 09.35 – 10.00