Vyšlo decembrové číslo časopisu Cestou Svetla – 12/2023

Vyšlo decembrové číslo časopisu Cestou Svetla – 12/2023

Na titulnej strane ponúka verše báseň Betlehem, Betlehem...:
Betlehem, Betlehem,
 zem Božia, zem svätá...
 Sem, Pane, prišiel si,
 ako maličké Dieťa,
 sľúbený Mesiáš,
 Spasiteľ sveta...
 Prišiel si, Pane, 
 ako láska a svetlo
 do sveta hriechu,
 do sveta tmy.
 Aj kvôli mne prišiel si,
 aj moje viny očistiť, zmyť...


Pokora je uvedomenie a uznanie vlastných nedostatkov a správanie sa podľa toho. Pokora je opakom pýchy. A v tomto čísle Cestou Svetla si môžete prečítať o pokore hneď dva texty: prvý o tom, že pokora je i základom jednoty, a druhý o pokore ako o pôsobení a výsledku evanjelia pri nás

Plný inšpirácie je i text s názvom O misii, ekológii a milovaní blížneho.

Advent je o hľadaní cesty k zapečatenému obsahu života, k pochopeniu seba a zmyslu života. – táto veta nech je pre vás pozvaním k prečítaniu ďalšieho silného obsahu v texte Hoden – schopný!
V decembrovom čísle prinášame už posledný úryvok z knihy Malé príbehy od známeho evanjelického farára a pre evanjelium Pána Ježiša Krista zapáleného kazateľa a spisovateľa Wilhelma Buscha; názov posledného vybraného príbehu je Ako boli Vianoce.

Rubrika Knihovnička predstavuje nové, krásne, dvojjazyčné vydanie knihy Kristíny Royovej Bez Boha na svete.

V Míľnikoch – venovaných celý tento rok životu a tvorbe Kristíny Royovej – urobíme záver za jej životom a dielom výberom myšlienok z autorkinej autobiografie Za svetlom a so svetlom
 
Mesačník Cestou Svetla, to je dvanásť strán, pestrý a bohatý obsah, Božie slovo na každý deň... Pridáte sa k jeho čitateľom?
  • Od januára 2024 bude cena za jedno číslo 1,00 €, predplatné na celý rok teda 12,00 €. V novom roku 2024 bude možné si časopis objednať aj v digitálnej podobe priamo na e-mail za cenu 7,00 € na celý kalendárny rok. Je to jednoduché – stačí urobiť tieto dva kroky: uhradiť predplatné a dodať e-mailovú adresu, čiže prihlásiť sa na administrácii, čo je adresa: jankojanco@gmail.com, a súčasne aj na adrese redakcie, ktorá je: vivit@vivit.sk. 
  • Kontakt pre viac informácií a všetky objednávky: Ján Jančo, Dlhá 18/1, 935 32 Kalná nad Hronom; tel. 036 639 5181; mobil 0905 166 598; jankojanco@gmail.com.
  • Bankové spojenie: VÚB Trenčín, číslo účtu: IBAN: SK62 0200 0000 0000 4274 1202, názov účtu: Cestou Svetla.
  • Časopis Cestou Svetla si je možné zadovážiť i skrze svoj cirkevný zbor.