Vyšlo 3. číslo EPsT v roku 2024

Vyšlo 3. číslo EPsT v roku 2024

Milé sestry, milí bratia!

Do vašej pozornosti dávame nové číslo dvojtýždenníka Evanjelický posol spod Tatier. Emília Mihočová pripravila zaujímavý rozhovor s psychológom Marekom Madrom, zakladateľom občianskeho združenia IPčko. V novom čísle nájdete aj zamyslenia Petra Gažíka, Pavla Kušníra či Ivana Lukáča, aj rozhovor s Dávidom Marečkom o jeho dobrovoľníctve, ale aj básne či správy z našich cirkevných zborov. Ivana Damankošová pripravila správy zo sveta, kde upozorňuje na množstvo prenasledovaných kresťanov a to číslo je zarážajúce 365 miliónov! – veríme, že aj prostredníctvom Posla si nájdete cestu k modlitbám za prenasledovaných, chorých či opustených. Eva Bachletová pripravila anketu medzi bratmi a sestrami vo viere v zahraničí s akými plánmi vstúpili do roka 2024 a čo by zaželali čitateľom EPST. Evanjelický posol spod Tatier prináša aj ochutnávku februárového vydania detského časopisu Dúha. Aj k jeho predplatnému vás týmto pozývame.

Veríme, že si v novom vydaní Posla nájdete dôvod na zamyslenie, povzbudenie do života či predmet modlitebného zápasu. Prajeme vám požehnané čítanie.