Novembrové Cestou Svetla – 11/2023

Novembrové Cestou Svetla – 11/2023

Aj novembrové číslo otvára báseň s fotografiou a citátmi s Biblie – toto číslo je to báseň Iba Tvoj kríž, Pane a úryvky z Knihy Žalmov; tým prvým sú Hospodinove slová: Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou (Ž 32,8).

Sú to známe verše, slová Pána Ježiša, z Evanjelia podľa Jána 15. kapitoly: Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia... V článku Dáme sa prečistiť? je tých konkrétnych otázok k tejto téme viac a je len na nás, či a ako sa nad nimi zamyslíme: Na koho sme napojení? Kto alebo čo je naším zdrojom, odkiaľ čerpáme? Čím si plníme naše mysle, naše srdcia, čo ovplyvňuje naše postoje a pohnútky? Náš Pán sa starostlivo dotýka každej ratolesti – nevynechá ani jednu. Spoznajme, ako sme na tom práve my...

Láska... Tak často používané slovo! Svedectvo o vlastných skúsenostiach s láskou, dobré rady i povzbudenie skrýva článok Pred Bohom obstojí len láska bez hraníc – agapé.
Veľmi zaujímavým i užitočným článkom v novembrovom Cestou Svetla je i ten s názvom Čo by urobil Pán Ježiš? alebo Ako sa správať ako kresťan? Je postavený na biblickom citáte – na výzve apoštola Petra ku kresťanskému správaniu podľa vzoru Pána Ježiša (1Pt 2,13-25) a na myšlienkach ku knihe vydanej Slovenským evanjelizačným strediskom Charles Sheldon: V Jeho šľapajach. Ako byť tým mestom na vrchu (Mt 5,14-16), ako byť soľou zeme (Mt 5,13)? Článok ponúka hodnotnú úvahu na túto tému i praktické rady...
 
Aj v tomto čísle prinášame ďalší úryvok z knihy Malé príbehy od známeho evanjelického farára a pre evanjelium Pána Ježiša Krista zapáleného kazateľa a spisovateľa Wilhelma Buscha; na strane desať nájdete hneď dva príbehy, a to príbeh Neskoro a príbeh Takto by som nechcel zomrieť.
 Rubrika Knihovnička predstavuje ročenku Tesnou bránou 2024 – pretože je už najvyšší čas si ju zaopatriť a byť i naďalej, i v novom roku, v dennodennom spojení s Bibliou, Božím Slovom, aj týmto spôsobom. Vydalo vydavateľstvo ViViT, objednávky píšte na adresu: vivit@vivit.sk.
 V Míľnikoch – venovaných celý tento rok životu a tvorbe Kristíny Royovej – sa môžete zoznámiť s jej autobiografiou Za svetlom a so svetlom. Ako čitatelia môžeme byť Kristíne Royovej len a len vďační, že nám umožnila ponoriť sa do jej úžasných spomienok!
 
Mesačník Cestou Svetla, to je dvanásť strán, pestrý a bohatý obsah, Božie slovo na každý deň... Pridáte sa k jeho čitateľom?
  • Cena za jedno číslo CS je 0,60 €, predplatné na celý rok je 7,20 €. (V novom roku 2024 sa cena celoročného predplatného zvyšuje na 12 € a bude možné si časopis objednať aj v elektronickej podobe za cenu 7 €.) 
  • Objednávky prijíma administrácia: Ján Jančo, Dlhá 18/1, 935 32 Kalná nad Hronom; tel. 036 639 5181; mobil 0905 166 598; jankojanco@gmail.com.
  • Bankové spojenie – tu prijímame platby za predplatné i dary ochotných ľudí, ktorí by chceli prispieť na tlač a distribúciu: VÚB Trenčín, číslo účtu: IBAN: SK62 0200 0000 0000 4274 1202, názov účtu: Cestou Svetla.
  • Časopis Cestou Svetla si je možné zadovážiť i skrze svoj cirkevný zbor.