Televízny Posol, 11.2. o 14:00 na :2

Televízny Posol, 11.2. o 14:00 na :2

Na začiatku tohto roka navštívil Bratislavu gospelový ansámbel z New Yorku. The Golden Voices of Gospel priniesli so sebou okrem kvalitnej hudby tiež vzácne posolstvo. V Prešove už 18 rokov pôsobí nezisková organizácia Relevant. Snaží sa byť relevantným hlasom a podporou pre mladých a núdznych ľudí v tomto meste pri napĺňaní ich potrieb. V Bardejove sa na konci janurára uskutočnilo okrúhle 20. stretnutie s názvom Pri kávičke. Opäť sa v priestoroch bývalého kolégia stretli všetky generácie a okrem dobrého slova a hudby nechýbal ani čas na spoločné rozhovory či kvalitnú kávu.