Vyšlo januárové číslo časopisu Cestou Svetla – 01/2024

Vyšlo januárové číslo časopisu Cestou Svetla – 01/2024

Časopis Cestou Svetla vychádza i v novom roku a má pre svojich čitateľov niekoľko noviniek.
Tou prvou je, že od januára 2024 je možné si časopis objednať aj v digitálnej podobe priamo na e-mail za cenu 7,00 € na celý kalendárny rok. Je to jednoduché – stačí urobiť tieto dva kroky: uhradiť predplatné na účet časopisu a dodať e-mailovú adresu, čiže prihlásiť sa na administrácii, čo je adresa: jankojanco@gmail.com. Tešíme sa na váš záujem!
Tou druhou – obsahovou – novinkou je, že v tomto roku budeme pravidelne prinášať na stránkach Cestou Svetla žáner rozhovoru – a prvý rozhovor sme venovali tematicky histórii vzniku časopisu Cestou Svetla (plus článok pred ním). V oboch textoch na vás čaká mnoho zaujímavostí!
A do tretice dávame do pozornosti nové Míľniky – pravidelnú rubriku na strane dvanásť. Tento rok budeme uvažovať o Božích slovách „Ja som...“. Prvým míľnikom, prvým zastavením, prvou otázkou je: Ako sa menuje môj Boh.
V časopise ostáva: na titulnej strane vždy nová báseň spätá s fotografiou (všetky vznikajú len pre CS) a vo vnútri čísla vždy originálne, pre Cestou Svetla písané texty – úvahy, výklady, svedectvá, modlitby, tipy na hodnotné knihy. Mesačník Cestou Svetla, to je dvanásť strán, pestrý a bohatý obsah, Božie slovo na každý deň... Pridáte sa k jeho čitateľom?

•          PREDPLATNÉ: Od januára 2024 je cena za jedno číslo 1,00 €, predplatné na celý rok činí teda 12,00 €. V novom roku 2024 je možné si časopis objednať aj v digitálnej forme priamo na e-mail za cenu 7,00 € na celý kalendárny rok. Stačí urobiť tieto dva kroky: uhradiť predplatné a dodať e-mailovú adresu, čiže prihlásiť sa na administrácii, čo je adresa: jankojanco@gmail.com. 

•          KONTAKT pre viac informácií a všetky objednávky: Ján Jančo, Dlhá 18/1, 935 32 Kalná nad Hronom; tel. 036 639 5181; mobil 0905 166 598; jankojanco@gmail.com.

•          BANKOVÉ SPOJENIE: VÚB Trenčín, číslo účtu: IBAN: SK62 0200 0000 0000 4274 1202, názov účtu: Cestou Svetla.
•          Časopis Cestou Svetla si je možné zadovážiť i cez svoj cirkevný zbor.