Z médií

Televízny posol 22.3. o 13:25

Televízny posol 22.3. o 13:25

Magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi.
Na úvod relácie sa nám prihovorí generálny biskup Ivan Eľko. Pozrieme sa do histórie a priblížime si obdobia z minulosti, kedy sa veriaci, rovnako ako dnes, nemohli stretávať v kostoloch. Následne prejdeme do súčasnosti a navštívime viacero zborov, kde nám miestni farári povedia, ako oni zareagovali na súčasnú situáciu. Zastavíme sa aj v Hybe, kde nám členovia zboru predstavia ich mediálny program a platformy, akými sa oni rozhodli šíriť zvesť v modernej dobe. A na záver si priblížime viaceré zaujímavé ponuky z prostredia cirkvi, ktoré by sme nemali premeškať.

SLOVO na Dvojke o 19:50

SLOVO na Dvojke o 19:50

V nedeľu 22. marca 202 odvysiela RTVS na Dvojke o 19.50 h. SLOVO Jána Bunčáka, farára evanjelického cirkevného zboru v Trenčíne a predsedu Združenia evanjelických duchovných. Srdečne pozývame k televíznym obrazovkám!

Predplaťte si Evanjelický Posol spod Tatier

Predplaťte si Evanjelický Posol spod Tatier

Výborným zdrojom povzbudenia, ale tiež aktuálnych informácií zo života cirkvi a diania v ECAV nájdete v týchto dňoch na stránkach  Evanjelického posla spod Tatier. Ak ešte nepatríte do spoločenstva jeho odoberateľov, teraz je ten správny čas pridať sa- alebo svojich známych.

11. číslo Evanjelického posla spod Tatier

11. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Prináša homíliu sestry seniorky Rimavského seniorátu Viktórie Lisákovej, výklad na 4. pôstnu nedeľu sestry farárky Lenky Janotkovej, modlitebnú výzvu, správu z Klenovca - výročie Svetového dňa modlitieb, usmernenie vedenia ECAV pre COJ v kontexte mimoriadnych opatrení vlády proti šíreniu epidémie koronavírusu, domácu pobožnosť na 4. pôstnu nedeľu. EPST predstavuje cirkevný zbor v Poltári, odkiaľ budú 22. marca vysielané rozhlasové Služby Božie, v seriáli k 110. výročiu EPST si všímame literárne prejavy na stránkach Posla a rok 1938. Generálny biskup ECAV Ivan Eľko píše podrobne o financovaní cirkvi. Nechýbajú informácie o nových projektoch a témach v cirkvi a tiež o rôznych udalostiach. Požehnané čítanie vám želá redakcia EPST.

Rozhlasové služby Božie z Poltára 22.3.2020

Rozhlasové služby Božie z Poltára 22.3.2020

Slovenský rozhlas 22. marca 2020 odvysiela prenos bohoslužieb z evanjelického tolerančného chrámu v Poltári, Novohradskom senioráte. Zaujímavosťou je, že jeho základný kameň položili presne v Tolerančnom roku 1781. Dnes má cirkevný zbor Poltár 515 členov a dve filiálky – Slaná Lehota a Zelené.

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 19. 3.-26.3.2020

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 19. 3.-26.3.2020

10. číslo Evanjelického posla spod Tatier

10. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Prináša homíliu brata Jána Rumana, seniora Novohradského seniorátu, pokračovanie Modlitebnej výzvy za ECAV, výklad na tretiu pôstnu nedeľu od sestry farárky Lenky Janotkovej. Finacovaniu v cirkvi sa venuje brat generálny biskup Ivan Eľko reflexiou finančného zabezpečenia Českobratrskej církve evangelickej v ČR. V rozhovore so Zuzanou Katreniakovou hovoríme o novom diakonickom centre v Košiciach. Rubrika k 110. výročiu EPST si všíma rok 1937 na stránkach Posla. Pôstne obdobie reflektujeme formou duchovných úvah, modlitieb. V rozhovore s Martinom (Mitim) Kováčom sa dozviete viac o jeho novej publikácií - Príbeh Lutherovej reformácie na území Bratislavskej stolice. Nechýba Listáreň, rubrika brata farára Jána Oslíka a krížovka. Požehnané čítanie vám želá redakcia.

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ OD 12.3.-19.3.2020

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ OD 12.3.-19.3.2020

Evanjelický posol spod Tatier, číslo 9

Evanjelický posol spod Tatier, číslo 9

Reflektuje tému pôstu, prináša pokračovanie Modlitebnej výzvy pre ECAV, správu zo zasadnutia Redakčnej rady EPST. V cykle k 110. výročiu EPST si všímame zápas o evanjelické školy a diakoniu na stránkach Posla v 30. rokoch minulého storočia. Brat Marián Bodolló píše o väzenskej službe z viacerých praktických aj teoretických aspektoch. Pripomíname si aj 170. výročie narodenia T. G. Masaryka. Nechýbajú duchovné úvahy, správy zo života cirkvi, publikujeme tiež texty na pokračovanie k Vízii na 5 prstov.V rozhovore s bratom farárom Romanom Porubänom sa dozviete o revitalizácii miestneho gymnázia v prenajatých priestoroch evanjelickej cirkvi, ktorú bude zastrešovať Prešovský samosprávny kraj. Svoje miesto má Listáreň, Potulky s fárom či krížovka. Príjemné čítanie vám želá redakcia EPST.

Vyšlo 8. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Vyšlo 8. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Reflektuje parlamentné voľby 2020, pokračuje v modlitebnej výzve pre ECAV, prináša duchovné slovo sestry seniorky HOS Kataríny Zaťkovej a sestry farárky Lenky Janotkovej. V seriáli k 110. výročiu EPST hovoríme o prvom desaťročí ČSR na stránkach Posla. Tému antisemitizmu a extrémizmu reflektujeme v analýze tohto javu, ankete medzi evanjelickými pedagógmi a v rozhovore s Jánom Benčíkom. Prinášame stanovisko riaditeľa Tranoscia, a.s. Richarda Cedza k zatváraniu knižných predajní. Publikujeme tiež listy čitateľov k výročiu EPST, informácie zo života cirkvi doma aj v zahraničí. Požehnané čítanie vám želá redakcia EPST.

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ OD 27.2-3.3.2020

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ OD 27.2-3.3.2020

Evanjelický posol spod Tatier č. 7

Evanjelický posol spod Tatier č. 7

Prináša homíliu brata seniora TUS Mariána Kaňucha, pozvanie k misijnej práci od brata generálneho dozorcu Jána Brozmana, modlitebnú výzvu pre ECAV, pokračovanie seriálu o histórii EPST - dnes o prílohe pre deti. Týždenník publikuje informácie z tlačovej besedy vedenia ECAV, spomienku na brata farára Radima Cingeľa, všíma si prvý bod Vízie ECAV - Zvestovať. V rozhovore s riaditeľom Úradu Ekumenickej pastoračnej služby Milanom Petrulom hovoríme o zaujímavých rozmeroch tejto služby. V EPST nechýbajú aktuality zo života cirkvi, rubrika brata farára Jána Oslíka, Listáreň. Predstavujeme tiež cirkevný zbor Pribylina, odkiaľ budú vysielané rozhlasové služby Božie. Požehnané čítanie vám želá redakcia.

Televízny posol- v premiére 23.2.2020 o 11:40

Televízny posol- v premiére 23.2.2020 o 11:40

Magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Kam smeruje Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku alebo nový biskup a nová dozorkyňa. Detský muzikál O potope sveta alebo ako môžu deti využiť svoj talent. 30. výročie od začiatku odsunu ruských vojakov z Československa alebo cena slobody. Čo nás čaká alebo spravodajský blok s pozvánkami na akcie, ktoré by ste nemali premeškať.

V mediálnej galaxii- februárové číslo EV v predaji

V mediálnej galaxii- februárové číslo EV v predaji

Žijeme v dobe, kedy čoraz viac ľudí používa digitálne médiá a komunikuje cez rôzne sociálne siete. Je digitalizácia užitočná alebo z nej musíme mať obavy? Je hrozbou alebo šancou? Či a ako zvládame mediálnu situáciu v evanjelickej cirkvi? Tieto otázky sme si položili v hlavnej téme februárového čísla EV.

Rozhlasové služby Božie z Pribyliny 23.2.2020

Rozhlasové služby Božie z Pribyliny 23.2.2020

V Predpôstnu nedeľu, 23. februára 2020, RTVS odvysiela záznam rozhlasových bohoslužieb z evanjelického cirkevného zboru Pribylina, ktorý patrí do Liptovsko-oravského seniorátu.V súčasnosti má688 členov a je monolitným zborom. Vedie ho zborová dozorkyňa Jana Zaťková spolu so zborovou farárkou Erikou Pospíšilovou. V zbore je aktívna detská besiedka, dorast aj 15-členný spevokol pod vedením Jany Mikušovej.

Vyšlo 6. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Vyšlo 6. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Prináša najnovšie informácie z diania ECAV na Slovensku, pozýva k spoločným modlitbách v rámci Modlitebnej výzvy pre ECAV a Svetového dňa modlitieb, biblický výklad sestry farárky Lenky Janotkovej, reportáž z inštalácie biskupa VD ECAV Petra Mihoča. V seriáli k 110.výročiu EPST si všímame vývoj prílohy pre deti - Posol dietok, ktorá vychádzala v medzivojnovom období. Do pozornosti dávame rozhovor s novým biskupom VD ECAV Petrom Mihočom, ako aj listy čitateľov, ktorí sa podelili s nami o svoje čitateľské roky s EPST. Nechýbajú správy zo života našich cirkevných škôl a ďalšie zaujímavosti. Príjemné a požehnané čítanie vám želá redakcia EPST.

Vyšlo 5. tohtoročné číslo Evanjelického posla spod Tatier

Vyšlo 5. tohtoročné číslo Evanjelického posla spod Tatier

Prináša homíliu brata farára Romana Porubäna, výklad k Heslu roka 2020 od brata farára Pavla Kušníra, Modlitebnú výzvu pre ECAV na Slovensku - pozývame k spoločným pravidelným modlitbám v sobotu večer, pokračovanie seriálu o histórii Evanjelického posla spod Tatier - všímame si vývoj rubrík, rozhovor s novým bratom riaditeľom Tranoscia, a.s. Richardom Cedzom, aktuality zo života cirkvi. Publikujeme stanovisko Predsedníctva Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV k účelovému zariadeniu Helianthus v Sigorde. Brat generálny biskup ECAV v záverečnej časti o financiách v ECAV prináša opäť množstvo zaujímavých podnetov. Reflektujeme tiež Víziu na 5 prstov - víziu ECAV na Slovensku a pracovné rokovanie na túto tému vo Zvolene. Príjemné požehnané čítanie vám želá redakcia Evanjelického posla spod Tatier.

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ od 6.2.-13.2.2020

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ od 6.2.-13.2.2020

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ od 30.1.- 6.2.2020

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ od 30.1.- 6.2.2020

Štvrté januárové číslo Evanjelického posla spod Tatier

Štvrté januárové číslo Evanjelického posla spod Tatier

Prinášame homíliu sestry Sidonie Horňanovej, rozhovor s bratom biskupom Slavomírom Sabolom, biblický výklad na 4. nedeľu po Zjavení. Seriál k 110. výročiu EPST je v tomto čísle zameraný na čitateľov Posla, ako aj na dobovú inzerciu. Nechýba spravodajstvo, informácie zo života cirkvi a ekumény. Pri príležitosti 90. výročia od úmrtia biskupa Jura Janošku prinášame aj jeho dobové texty, ktoré publikoval v EPST. Generálny biskup ECAV Ivan Eľko v seriáli o financiách v cirkvi analyzuje kroky, ktoré sú potrebné urobiť. Brat Ondrej Kolárovský uvažuje o vzťahoch, ktoré nám prezentujú médiá. Nechýba úvaha brata farára Jána Oslíka v rubrike Potulky s farárom. Príjemné čítanie vám želá redakcia EPST.

Staňte sa predplatiteľom EPST

Staňte sa predplatiteľom EPST

Milé sestry, milí bratia, tešíme sa, že ste si Evanjelický posol spod Tatier opäť predplatili. Možno však poznáte bratov a sestry, ktorí EPST ešte neodoberajú, prípadne si nemôžu dovoliť zaplatiť predplatné. Môžete im predplatné nášho týždenníka darovať. Cena polročného predplatného je 23,40€ a cena ročného predplatného je 46,80€. Aj takto môžete rozšíriť našu čitateľskú rodinu. Ďakujeme!

Prenos rozhlasových Služieb Božích z Brezna

Prenos rozhlasových Služieb Božích z Brezna

V nedeľu 26. januára – 3. nedeľu po Zjavení, o 9.05 Slovenský rozhlas odvysiela bohoslužby z evanjelického cirkevného zboru Brezno. Káže a liturguje domáci zborový farár Radim Pačmár, na organe zahrá Jana Sedliaková, epištolu číta dozorca zboru Milan Dolňan. Služby Božie spestrí báseň M. Rázusa v podaní Veroniky Kindlovej a odznejú skladby dychovky pri ZUŠ Brezno pod vedením Mateja Krellu.
Budú sa spievať piesne: 208, 444, 36, 535 a A 88.
Viac o cirkevnom zbore a breznianskych evanjelikoch v reportáži Moniky Dolňanovej v týždenníku EPST č. 3/2020.

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ od 23.1.-30.1.2020

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ od 23.1.-30.1.2020

Novo-vydaná publikácia Cesta do krajiny viery

Novo-vydaná publikácia Cesta do krajiny viery

Dávame Vám do pozornosti novoročný knižný debut - Cesta do krajiny, ktorú vydal Biskupský úrad Východného dištriktu. Svojím obsahom dáva odpovede na základné existencionálne otázky dnešného človeka. Je vhodným čítaním ako pre jednotlivca, tak pre vyučovanie konfirmácie dospelých, alebo aj ako biblické štúdium v spoločenstve mladých, prípadne rodinného spoločenstva. Svojím formátom a obsahom určite osloví aj sekulárneho človeka, nakoľko celá kniha je vedená formou rozhovoru s človekom mimo spoločenstva cirkvi.  

Vyšlo januárové číslo eVýchodu

Vyšlo januárové číslo eVýchodu

Novšie Staršie
Strana 2 z 5
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.