Z médií

Vianočné vysielanie v médiách

Vianočné vysielanie v médiách

Vianočný program v médiách.pdf

Televízne a rozhlasové služby Božie v RTVS v roku 2020

Televízne a rozhlasové služby Božie v RTVS v roku 2020

Ponúkame vám prehľad schválených prenosov evanjelických Služieb Božích v Rozhlase a televízii Slovenska v roku 2020.

Vyšiel Evanjelický posol spod Tatier č. 50

Vyšiel Evanjelický posol spod Tatier č. 50

Prináša homíliu brata farára Tomáša Lipovského z CZ ECAV Háj, úvahu Stanislava Kaczmarczyka, informáciu o potravinovej zbierke TESCO, na ktorej sa pravidelne zúčastňuje Evanjelická diakonia ECAV, Biblické štúdium, správy zo života cirkvi, rozhovor s bratom farárom Martinom Šefrankom o knihe memoárov Júliusa Dérera. O práci so ženami v spolku Gustav- Adolf Werk píše predsedníčka SEŽ Eva Oslíková. Nechýba duchovná tvorba mladých autorov a propozície súťaže VIVAT GEORGIUS TRANOSCIUS. Predstavujeme tiež CZ ECAV Rimavská Sobota, odkiaľ bude vysielaný rozhlasový prenos Služieb Božích na Štedrý večer.

Vyšlo ďalšie číslo Cirkevných listov 11/2019

Vyšlo ďalšie číslo Cirkevných listov 11/2019

V homílii Radovana Gdovina, seniora Gemerskéo seniorátu ECAV na Slovensku, ktorý takmer dve desaťročia vykonáva svoju službu v oblasti, ktorú predchádzajúci režim výrazne poznačil, sa pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie zamyslíme nad tým, čo znamená skutočná sloboda.

Program verejnoprávnych médií 13.12.-20.12.2019

Program verejnoprávnych médií 13.12.-20.12.2019

Prinášame vám rozšírené 49. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Prinášame vám rozšírené 49. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Prečítate si homíliu sestry farárky Lenky Janotkovej, úvodník Andreja Mišinu, Biblické štúdium od brata farára Jaroslava Petra, záver seriálu o Službách Božích od brata seniora Miroslava Hvožďaru a blahoželanie jubilantovi bratovi farárovi Slavomírovi Gallovi. EPST reflektuje Rok evanjelického školstva reportážou zo slávnostnej akadémie pri 30. výročí Nežnej revolúcie a rozhovorom s pedagogičkou Ľudmilou Kónyovou z ESŠ v Prešove. Nechýbajú správy zo života cirkvi, vianočná ponuka Tranoscia, krížovka. Príjemné čítanie vám želá redakcia EPST.

Cirkevné listy 10/2019 sú už na ceste k Vám!

Cirkevné listy 10/2019 sú už na ceste k Vám!

Október to nie je len mesiac úcty k starším. V Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku je to tiež obdobie, ktoré nás volá k spomienkam, k pripomínaniu si, k pamätaniu. Je to čas pamiatok. Viacerých.

Vyšlo dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier (47-48)

Vyšlo dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier (47-48)

Prináša homíliu brata Ondreja Kolárovského, informáciu o spomienke na obete dropravných nehôd vo Vrbovciach, výklad na nedeľu od brata farára Borisa Mišinu. O jubileách dvoch krásnych duchovných piesní z ES píše brat farára Martin Vargovčák. Pokračuje tiež Biblické štúdium a seriál o Službách Božích. Prinášame tiež vyhlásenie ECAV k 17. novembru a vyhlásenie Roka evanjelického školstva. EPST slovami biskupa ZD ECAV Jána Hroboňa reflektuje Misijný víkend ZD a na túto tému nechýba ani anketa. K tragickým udalostiam dopravnej nehody na nitrianskej ceste sa vracia brat Marián Bodolló, ako aj duchovným slovom sestra policajná duchovná Júlia Štofanová, s ktorou sme pripravili aj rozhovor. Cirkevné školstvo reflektuje v rozhovore brat Marián Damankoš, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Nechýbajú ani informácie zo života cirkvi, vianočná ponuka kníh z Tranoscia a rubrika Literatúra, kde predstavujeme autorku suspírií Zuzanu Polákovú. Čitatelia sa môžu zapojiť do súťaže o CD Anny Belanji a tiež zrelaxovať pri krížovke. Najbližšie číslo - 49 vyjde 3. decembra.

Program verejnoprávnych médií 29.11.-6.12.2019

Program verejnoprávnych médií 29.11.-6.12.2019

Knižná novinka – Je Boh populista?

Knižná novinka – Je Boh populista?

Politická tvár Európy sa mení. Populistické hnutia a politici získavajú vplyv a neraz nahlas deklarujú, že sú tými skutočnými obhajcami kresťanských hodnôt. Sú úspešní tam, kde zlyhávajú štandardné strany a mieria na témy, na ktoré štandardní politici nereagujú alebo reagujú nedostatočne. Ako sa postaviť k týmto skutočnostiam? A je populizmus naozaj vždy nesprávny? A akú úlohu v tom všetkom zohráva cirkev a kresťanská viera?

Vyšlo dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier (č. 45-46)

Vyšlo dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier (č. 45-46)

Prináša kondolenciu Predsedníctva ECAV pri dopravnej nehode, homíliu brata farára Michala Koreňa, výsledky volieb biskupa VD ECAV, portrét nedávno zosnulého brata farára Jána Pavloviča, duchovnú úvahu Petra Gažíka, výklad na nedeľu brata farára Borisa Mišinu, Biblické štúdium, seriál o Službách Božích, rozhovor s bratom farárom Martinom Rieckym aj o reedícii spisu Michala Bodického, spravodajstvo zo zborov, pohľady do histórie od brata Ľubomíra Batku st. a Martina Miti Kováča. Téme strachu sa venuje brat farár Marek Ivan a v ankete a rozhovore Emília Mihočová. Predstavujeme tiež kandidátku na funkciu dozorkyne ZD ECAV Renátu Vinczeovú. Nechýba ani profil cirkevného zboru Brezová pod Bradlom, odkiaľ bude prenos rozhlasových služieb Božích. Prinášame tiež vianočnú akciu kníh z Tranoscia a krížovku. Najbližšie číslo vyjde 26. novembra 2019.

Rozhlasové služby Božie z Brezovej pod Bradlom

Rozhlasové služby Božie z Brezovej pod Bradlom

V Nedeľu večnosti, v poslednú nedeľu cirkevného roka – 24. novembra 2019 Rozhlas a televízia Slovenska odvysiela evanjelické služby Božie z Brezovej pod Bradlom v Myjavskom senioráte.

Televízny posol- premiéra 24.11.2019

Televízny posol- premiéra 24.11.2019

Dvojka, nedeľa 24. 11. 2019, 13.30, premiéra
Dvojka, pondelok 25. 11. 2019, 13.05, repríza

Televizny posol: magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: 30. výročie Nežnej revolúcie. Cirkevný zbor v Zemianskych Kostoľanoch. Kniha o Štefánikovej pozostalosti - Len čas musel dozrieť. Štefánik ako fotograf. Výstava Generál - osloboditeľ.

Program verejnoprávnych médií 22.11.-28.11.2019

Program verejnoprávnych médií 22.11.-28.11.2019

Vyšlo ďalšie číslo mesačníka Cirkevné listy

Vyšlo ďalšie číslo mesačníka Cirkevné listy

Číslo 9/2019 prináša homíliu z pera Kataríny Valčovej, docentky Katedry praktickej teológie EBF UK v Bratislave, ktorá je venovaná novému začiatku, konkrétne novému začiatku v školách a pozýva k tomu, aby sme boli rozumnými a vernými šafármi, bez ohľadu na to, či sme v tomto procese študentmi alebo pedagógmi.

Vyšlo novembrové číslo mesačníka eVýchod

Vyšlo novembrové číslo mesačníka eVýchod

Čo pre nás znamená 30 rokov od Nežnej revolúcie? Téma novembrového čísla mesačníka eVýchod. V rozhovore Slavomír Sabol hodnotí 12 rokov v službe vo funkcii biskupa Východného dištriktu. Redakcia prijala pozvanie do cirkevného zboru v Mníšku nad Hnilcom, kde aktívne pôsobí banícke spoločenstvo, súbor cirkevnej dychovej hudby a nadšenci motokrosu. KarolineFust z organizácie Misia na Níle predstavuje Nílsku nemocnicu v Egypte, ktorá svojimi kresťanskými hodnotami pomáha prekonávať predsudky a nevraživosť voči miestnym kresťanom, aj keď celková miera ich prenasledovania v krajine sa zvyšuje. S Katarínou Valčovou, prodekankou Evanjelickej bohosloveckej fakulty, sme sa rozprávali o možnostiach a hraniciach liturgickej reformy. V reportáži sa vraciame do ulíc Bratislavy, kde sa pred časom konal Pochod za život a jeho ochranu od momentu počatia. Ľubo Bechný si v recenzii všimol seriál z prostredia dánskej luteránskej cirkvi – Unášaní búrkou. Kapelníčka Dana Theisová predstavuje Posaunenchor, unikátny súbor dychových hudobných nástrojov, ktorý hrá výlučne na slávu Božiu.

Vyšlo dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier

Vyšlo dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier

Dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier (43-44) prináša homíliu sestru farárky Zuzany Kubačkovej, históriu duchovnej piesne Zostaň pri nás! od brata Martina Vargovčáka, Novembrové rozjímanie od sestry Daniely F. Hroncovej, výklad na nedelu od brata farára Borisa Mišinu, Biblické štúdium od brata farára Jaroslava Petra, úvahu brata generálneho dozorcu Posväcujte sa, seriál brata seniora Miroslava Hvožďaru o Službách Božích, aktuality a informácie z diania v cirkvi, v diakonii a na EBF UK. Predstavujeme tiež Evanjelický dom starostlivosti v Galante. Dvojčíslo reflektuje november ´89 vo forme úvah od reverenda Dušana Tótha, Milana Pecku, Jozefa Grexu st., Jozefa Budaja. Predstavenstvo a dozorná rada Tranoscia, a.s. informuje o ochrane práv Tranoscia. Predstavujeme tiež Cirkevný zbor ECAV Prešov, odkiaľ budú vysielané televízne Služby Božie 17. novembra. Nechýba ani krížovka. Najbližšie číslo EPST vyjde 19. novembra 2019.

Televízne Služby Božie 17. novembra z Prešova

Televízne Služby Božie 17. novembra z Prešova

V nedeľu 17. novembra 2019, v Deň boja za slobodu a demokraciu odvysiela RTVS na Dvojke v priamom prenose Študentské služby Božie z Evanjelického kostola sv. Trojice v Prešove.

Vyšlo 42. číslo Evanjelického posla spod Tatier

Vyšlo 42. číslo Evanjelického posla spod Tatier

V 42. čísle Evanjelického posla spod Tatier si môžete prečítať úvodník z pera Emílie Mihočovej, homíliu brata farára Mareka Cingeľa, riport z 230. výročia pamiatky posvätenia chrámu v Mníšku nad Hnilcom, Biblické štúdium od brata farára Jaroslava Petra, pokračovanie seriálu brata seniora Miroslava Hvožďaru o skvalitnení Služieb Božích - tento raz o zapojení neordinovaných, pozvanie na podujatie ECAV k 30. výročiu Nežnej revolúcie. O diakonise Vierke Faškovej, ktorá sa dožila krásneho jubilea 100. rokov píše Daniela Fiačanová. EPST tiež pokračuje v seriály o duchovných v ozbrojených zložkách a silách SR - predstavuje brata farára Ondreja Rišiaňa formou rozhovoru a jeho duchovnej úvahy. Nechýba ani spravodajstvo zo života cirkvi, EBF UK. O posolstve Novembra ´89 píše brat farár Ján Oslík.

Program verejnoprávnych médií

Program verejnoprávnych médií

Nik Ripken - Bláznovstvo poslušnosti

Nik Ripken - Bláznovstvo poslušnosti

EVS (Slovenské evanjelizačné stredisko) vydáva 15. novembra 2019 knižnú novinku Bláznovstvo poslušnosti od amerického misionára Nika Ripkena.

Záznam SB z Bratislavy- Dúbravky

Záznam SB z Bratislavy- Dúbravky

Pozrite si záznam Služieb Božích pri príležitosti Pamiatky reformácie v archíve RTVS.
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/202394

Rozhovor s manželmi Rumanovcami v Rádiu Regina

Rozhovor s manželmi Rumanovcami v Rádiu Regina

Dnes, 29.10.2019 o 21:00 si vo vysielaní Rádia Regina môžete v relácii Večerné reflexie vypočuť rozhovor s manželmi Rumanovcami z cirkevného zboru Veľký Krtíš.

Vyšlo ďalšie číslo mesačníka slovenských evanjelikov a. v. Cirkevné listy

Vyšlo ďalšie číslo mesačníka slovenských evanjelikov a. v. Cirkevné listy

Dvojčíslo 7-8/2019 prináša štúdiu prof. ThDr. Dušana Ondrejoviča na tému Za spravodlivosť, mier a záchranu stvorenstva, výber z diela Josefa L. Hromádku, pojednanie o pojme autenticity so stálym zreteľom ku Kierkegaardovi, ale aj štúdiu k formovaniu puritánskeho myslenia a učenia, pokračovanie článku k dejinám evanjelickej školy v Sobotišti, či recenziu knihy S. Greenblatta s názvom Príbeh o Adamovi a Eve z perspektívy literárneho vedca.

Televízny posol z 27.10.2019

Televízny posol z 27.10.2019

V archíve RTVS si už môžete pozrieť najnovší Televízny posol. Tentokrát ponúka reportáže o vysviacke nového Evanjelického kostola v Seredi, správu z teologickej konferencie v Poprade a z odbornej konferencie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte a tiež reportáž o rodinnom zázemí Milana Rastislava Štefánika. 

Televízny posol

Novšie Staršie
Strana 2 z 4
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.