Z médií

Rozhlasové služby Božie z Tornale

Rozhlasové služby Božie z Tornale

Na 14. nedeľu po Svätej Trojici,  22. septembra 2019 bude na vlnách Rádia Slovensko a Rádia Regina odvysielaný záznam rozhlasových služieb Božích z Tornale, cirkevného zboru v Rimavskom senioráte.

Pozývame vás sledovať vysielanie RTVS

Pozývame vás sledovať vysielanie RTVS

Dvojka
Nedeľa 1. 9. 2019, 13.30 (repríza pondelok 2. 9. 2019, 13.05)
Televízny posol. Magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Tábor pre deti v Častej. Milan Rastislav Štefánik na minciach a medailách. Kostol v Zemianskom Podhradí. Milan Rastislav Štefánik ako astronóm.

Nedeľa 8. 9. 2019, 13.25 (repríza nedeľa 00.05)
Slovo Evy Oslíkovej – evanjelickej a. v. farárky v Modre

Rozhlasové služby Božie z CZ ECAV Čakanovce

Rozhlasové služby Božie z CZ ECAV Čakanovce

25. augusta 2019 si budete môcť vypočuť rozhlasové služby Božie z Košického seniorátu. Vysielané budú o 9:05 na vlnách Rádia Slovensko a Rádia Regina. Spievať sa budú piesne z Evanjelického spevníka č. 195, 332, 326, 525 A/79.

Rozhlasové služby Božie z CZ Bátovce

Rozhlasové služby Božie z CZ Bátovce

28.7.2019 si budete môcť vypočuť rozhlasové služby Božie z Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Vysielané budú o 9:05 na vlnách Rádia Slovensko a Rádia Regina. Spievať sa budú piesne z Evanjelického spevníka č. 195, 525, 637, 319, A 51.

Rozhlasové SB z CZ ECAV Rejdová

Rozhlasové SB z CZ ECAV Rejdová

23.6.2019 , teda v 1. nedeľu po Svätej Trojici si budete môcť vypočuť rozhlasové služby Božie tentokrát z Gemerského seniorátu z CZ ECAV Rejdová. Vysielané budú o 9:05 na vlnách Rádia Slovensko a Rádia Regina. Spievať sa budú piesne z Evanjelického spevníka č. 213, 558, 197, 225 a A 54.

Zmena v programe RTVS

Upozorňujeme divákov, že avizované vydanie Televízneho posla venované Wittenbergu a teologickej konferencii bude nahradené v nedeľu 9. 6. 2019 o 13.35 reláciou Obrazy zo života Martina Luthera. Premiéra Televízneho posla (špeciálne wittenberské vydanie) sa presúva na nedeľu 7. 7. 2019.

Programové tipy na RTVS

Televízny posol, Slovo, Božie domy alebo Velikáni dejín. Aj tieto relácie odporúčame do vašej pozornosti vo vysielaní RTVS.

Rozhlasové služby Božie 19.4.2019 o 15:00 z Nitrianskej Stredy na Rádiu Regina

Rozhlasové služby Božie 19.4.2019 o 15:00 z Nitrianskej Stredy na Rádiu Regina

Cirkevný zbor Nitrianska Streda, ležiaci približne 10 km južne od okresného mesta Topoľčany, patrí do Považského seniorátu. Bol založený na rozhraní 16. a 17. storočia (1602).

Výber z programov RTVS

Vo vysielaní RTVS aj SLOVO

Príhovor duchovného

Služby Božie z Rožňavy, 24. marec 2019

Služby Božie z Rožňavy, 24. marec 2019

RTVS - Slovenský rozhlas v nedeľu 24. marca 2019 o 9.05 hod. odvysiela služby Božie z CZ ECAV Rožňava. Kázať bude zborový farár Mgr. Jerguš Olejár; spievať sa budú piesne z ES č. 85, Tranovského kancionál č. 124 na nápev v ES 199, ES 86, Antifóna 31.

Z archívu RTVS

Televízny posol, vysielané 17. 3. 2019

Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu z Evanjelického a. v. kostola v Leviciach.

Výber z programov RTVS

Výber z programov RTVS v mesiaci marec 2019.

Záznam zo slávnostných služieb Božích na Jednotke

Slávnostvné služby Božie pri príležitosti inštalácie generálneho biskupa Ivana Eľka a biskupa Západného dištriktu Jána Hroboňa a pri príležitosti úvodu do funkcie generálneho dozorcu Jána Brozmana z evanjelického kostola vo Zvolene.

Televízny posol 17. 2. – nedeľa

13.45 (repríza pondelok 18. 2. 2019, Dvojka 13.00) - Televízny posol: Náboženský magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi.

Nový cyklus rozhlasových relácií - Nad Slovom

Televízne služby Božie v RTVS v roku 2019

Televízne služby Božie v RTVS v roku 2019

Rozhlasové služby Božie v RTVS v roku 2019

Rozhlasové služby Božie v RTVS v roku 2019

RTVS Dvojka - Slovo 3. februára

RTVS – Rádio Slovensko na nový rok 2019

Novšie
Strana 2 z 2
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.