Prenosy na Pamiatku reformácie 2023

Prenosy na Pamiatku reformácie 2023

Rozhlasový prenos Služieb Božích z evanjelického kostola v Bardejove
9:05, Rádio Regina
Kazateľ: Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu
Piesne: 274, 263, 260 a A62
Kantor: Martin Tipul
Liturgujú: Ján Kolesár, Eva Kolesárová, Samuel Sabol 
Vystúpi detský spevokol a  Spevácky zbor Zachariáša Zarewutia 


Televízny prenos Služieb Božích z evanjelického kostola na Myjave 
17:00, :Dvojka
Kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Liturgovia: farári z MYS
Piesne: 260, 265, 278, 263, A67
Kantor: Marián Cambel