Televízne Služby Božie Vyšnej Kamenice- 13.8.2023

 Televízne Služby Božie Vyšnej Kamenice- 13.8.2023

NEDEĽA – 13. august
:2 Prenos Služieb Božích 10.00 – 11.20 na 10. nedeľu po Sv. trojici (Kajúcu nedeľu) z evanjelického kostola vo Vyšnej Kamenici 
Kazateľ: Samuel Linkesh, senior KOS
Liturg: Ján Hruška, zborový farár Vyšná Kamenica
Kantorka: Dominika Maková
Hudobný vstup: Juraj Šimočko a Emília Gallová
Piesne: 189, 315, 203, 304, A 79