Vyšlo augustové číslo časopisu Cestou Svetla

Vyšlo augustové číslo časopisu Cestou Svetla


Každý deň zažívame vo svojich životoch predivnú Božiu milosť, každý týždeň máme príležitosť svätiť nedeľu a každý mesiac vychádza evanjelizačný časopis Cestou Svetla. O jeho jedinečnom, požehnanom obsahu sa môžete presvedčiť aj vy: časopis je dostupný na farách či v kostoloch a môžete si ho i predplatiť a tak dostávať medzi prvými priamo do schránky.
Úvodom augustového čísla je báseň Najlepší priateľ, zviazaná s Božím Slovom zapísaným v Evanjeliách. 
 Výstižnosť a veľký význam výrazu „uholný kameň“ približuje veľmi inšpiratívny text pomenovaný rovnako: Uholný kameň.
 Na troch stranách sa usmieva a na otázky odpovedá náš hosť pastor Zakayo Malekwa z Tanzánie
 Text Zapomenutá účinná zbraň nám pripomína, akú silu má v našom živote to, keď z našich úst, ale i činov zaznieva Bohu chvála, oslava, vďačnosť... Dajme ju na dôležité miesto v našom živote!
Aj v tomto čísle prinášame ďalší zaujímavý príbeh z knihy Malé príbehy od známeho evanjelického farára a pre evanjelium Pána Ježiša Krista zapáleného kazateľa a spisovateľa Wilhelma Buscha; ôsmy vybraný príbeh má názov „Aj dlaždice sa na mňa usmievajú“.
V Míľnikoch – venovaných celý tento rok životu a tvorbe Kristíny Royovej – sa môžete zoznámiť s jej novelou Druhá žena. Bohaté dielo tejto spisovateľky, ktoré má okolo sedemdesiat titulov, je známe a čítané viac v zahraničí než u nás... a je to určite škoda. 
Rubrika Knihovnička predstavuje knihu John Newton: Zmena srdca. Je to strhujúca životopisná kniha o živote muža, ktorého životná cesta viedla po súši i po mori, ktorý zažil tie najlepšie i najhoršie veci, ktorý zložil pieseň, ktorá obletela svet a ktorú si dnes denne vypočujú milióny ľudí: Amazing Grace.
 
Mesačník Cestou Svetla, to je dvanásť strán, pestrý a bohatý obsah, Božie slovo na každý deň... Pridáte sa k jeho čitateľom?
  • Cena za jedno číslo CS je 0,60 €, predplatné na celý rok je 7,20 €. 
  • Objednávky prijíma administrácia: Ján Jančo, Dlhá 18/1, 935 32 Kalná nad Hronom; tel. 036 639 5181; mobil 0905 166 598; jankojanco@gmail.com.
  • Bankové spojenie – tu prijímame platby za predplatné i dary ochotných ľudí, ktorí by chceli prispieť na tlač a distribúciu: VÚB Trenčín, číslo účtu: IBAN: SK62 0200 0000 0000 4274 1202, názov účtu: Cestou Svetla.
  • Časopis Cestou Svetla si je možné zadovážiť i skrze svoj cirkevný zbor.