Rozhlasový prenos z Prešova- 23.7.2023

Rozhlasový prenos z Prešova- 23.7.2023

NEDEĽA – 23. júl    
Rádio Slovensko
Rozhlasový prenos Služieb Božích z Chrámu sv. Trojice v Prešove 09.00 – 10.00
Kazateľ: Slavomír Sabol, emeritným biskup VD
Piesne: 211, 638, 203, 222, A 58
Kantor: Juraj Lenhardt