Posol v novom šate

Posol v novom šate

Vážení čitatelia,
radi by sme vás informovali, že nasledujúce, prvé júlové číslo Posla, vyjde v novom veľkostnom formáte. Táto zmena je reakciou na podnety mnohých z vás, ktorí uprednostňujete menšie, kompaktnejšie rozmery novín, ktoré sú praktickejšie a skladnejšie. Chceme vás uistiť, že zmena formátu či grafickej úpravy nebude znamenať cenové navýšenie, zmenu obsahu a periodicity novín či redukciu ich rozsahu. Stránky budú mať síce menší formát, bude ich však viac, 36 až 40, a budú tlačené na kvalitnejšom papieri.

Tešíme sa, že sa nám po vytrvalom hľadaní a opakovaných snahách podarilo získať výhodnú ponuku od tlačiarne, ktorá od júla prevezme tlač Posla. Nová, kvalitná grafická úprava má za cieľ podčiarknuť hodnotný obsah novín, o ktorý sa trvalo snažíme.


Tí, ktorí ste ešte neuhradili predplatné našich novín na 2. polrok roku 2023, nájdete v tomto čísle priloženú poštovú poukážku na jeho uhradenie. Všetkým z vás, ktorí ste tak už urobili úprimne ďakujeme. Na to, aby sme mohli v našej práci pokračovať a naďalej noviny rozvíjať, potrebujeme podporu vás, našich predplatiteľov. Evanjelický posol spod Tatier tvoríme ako periodikum, ktoré mapuje dianie v evanjelickej cirkvi a prináša radostnú zvesť, ale tiež ako médium, ktoré chce formovať postoje čitateľov v spleti rôznych názorov a vytvárať priestor pre slušnú diskusiu.

Náš redakčný tím sa v úzkej spolupráci s externými prispievateľmi snaží pokrývať celoslovenský priestor – pracujeme na systematickom informovaní o dianí v jednotlivých orgánoch riadenia cirkvi, navzájom komunikujeme, zúčastňujeme sa cirkevných podujatí, tvoríme reportáže, rozhovory, aktívne vyhľadávame inšpiratívnych ľudí, služobníkov, spolupracujeme s Edukačno­‑misijným centrom, Spoločenstvom evanjelickej mládeže, Evanjelickou diakoniou... Spolu sa cítime byť zodpovední za dielo – náš, dnes už 113-ročný Posol. Je pre nás obrovským záväzkom, že sprevádza celé generácie slovenských evanjelikov a my môžeme byť dnes pokračovateľmi tohto diela. Nič z toho by nebolo možné bez Božieho požehnania a vašej podpory. Sme vám za ňu vďační.
 
S úctou, Peter Gärtner
riaditeľ Tranoscia
 
Ivana Damankošová
šéfredaktorka EPST