PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 9. - 23.11.2023

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 9. - 23.11.2023

ROZHLAS
ŠTVRTOK – 9. november                
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 11. november  
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 

NEDEĽA – 12. november  
Rádio Slovensko
Hosť nedeľného Dobrého rána 08.05 – 08.29 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Opri sa o mňa 22.19 – 22.49
 
Rádio Devín
Krajina duše 07.10 – 08.00   

ŠTVRTOK – 16. november             
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 18. november      
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 

NEDEĽA – 19. november 
Rádio Slovensko
Hosť nedeľného Dobrého rána 08.05 – 08.29 
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 – 07.00 

ŠTVRTOK – 23. november    
Rádio Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
........................................................................................................................................................................
 
TELEVÍZIA
 
ŠTVRTOK – 9. november 
:2 Územie fantázie 20.35 – 21.42 Dokumentárny film o prítomnosti vojny v našom vedomí aj v čase mieru
 
PIATOK – 10. november
:2 Po stopách Martina Luthera 13.20 – 13.53 Cestopis po pamätných miestach spojených s menom reformátora Martina Luthera
 
SOBOTA – 11. november 
:2 Život bez konca / 1. časť 16.20 – 17.29 Seriál o slovenskej spoločnosti v období 1. svetovej vojny, natočený podľa románu F. Švantnera 
 
NEDEĽA – 12. november 
:2 Orientácie 13.55 – 14.21
Nebeskí jazdci 22.15 – 23.45 Vojnový film z prostredia československých letcov RAF
 
UTOROK – 14. november 
:2 Tajomstvá stratenej archy / Jeruzalem 20.15 – 20.57 Dokument, v ktorom sa tím expertov vydal po stopách stratenej Noemovej archy
Turnus / film 23.00 – 00.08 Sociálna sonda do fenoménu týždňoviek, pri ktorých čas strávený mimo domu ničí to, kvôli čomu vlastne pracujú: rodiny a vzťahy s blízkymi.
 
STREDA – 15. november 
:2 Stretnutie s Hanou Ponickou 13.45 – 14.05 O životných peripetiách slovenskej spisovateľky – evanjeličky a disidentky Hany Ponickej
Tajomstvá stratenej archy / repr. 15.10 – 15.52 

ŠTVRTOK – 16. november 
:2 Pravda je to najdôležitejšie 20.10 – 21.30 Portrét režiséra a básnika Eduarda Grečnera
 
PIATOK – 17. november 
:2 Tri stromy / rozprávka 12.35 – 12.58 Na motívy rozprávky Pavla Dobšinského 
 Slobodní 15.30 – 16.50 Dokument o kresťanskom disente v socialistickom Československu na pozadí príbehu Vladimíra Jukla a Silvestra Krčméryho
:1 Fair play / film 11.35 – 13.08 Príbeh o mladej atlétke, ktorá sa v normalizačnom Československu dostane do štátom riadeného, dopingového programu.
Občiansky preukaz / film 22.05 – 00.14Film zachytáva osudy štyroch dospievajúcich mladíkov v komunistickom Československu v 70. rokoch
 
SOBOTA – 18. november 
:2 Život bez konca / 2. časť 16.20 – 17.25
 
NEDEĽA – 19. november 
:2 Televízny posol 14. 00 – 14.26 
Fair play / film 16.50 – 18.23
Slovo 19.50 – 19.55 Príhovor evanjelického a. v. farára Pavla Kušníra
 
PONDELOK – 20. november 
:2 Televízny posol / repríza 09.35 – 10.00

UTOROK – 21. november 
:2 Tajomstvá stratenej archy / Judská púšť 20.15 – 20.57