Rozhlasový prenos z Martina, 27.8.2023

Rozhlasový prenos z Martina, 27.8.2023

NEDEĽA – 27. august 2023 
Rádio Slovensko
Prenos Služieb Božích 09.05 – 10.00 z evanjelického kostola v Martine 
TÉMA: Starostlivosť o vieru
Kazateľ: Milan Kubík, zborový farár  
Piesne: 186, 345, 203, 355, A 53
Kantorka: Martina Šuvadová
Liturgujú: Paulína Šofranková, Slávka Danielová