PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 23.11. - 7.12.2023

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 23.11. - 7.12.2023

ROZHLAS
ŠTVRTOK – 23. november                   
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 25. november  
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 

NEDEĽA – 26. november  
Rádio Slovensko
Hosť nedeľného Dobrého rána 08.05 – 08.29

Prenos Služieb Božíchz evanjelického kostola v Bratislave-Petržalke
Kazateľ: Ivan Lukáč, námestný farár v Poltári 
Piesne: 211, 687, 474, 637  A 57
Kantor: Janko Siroma

Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Opri sa o mňa 22.19 – 22.49 

Rádio Devín
Krajina duše 07.10 – 08.00   

ŠTVRTOK – 30. november             
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 2. december      
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15 
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 

NEDEĽA – 3. december 
Rádio Slovensko
Hosť nedeľného Dobrého rána 08.05 – 08.29 
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00 

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 – 07.00 

ŠTVRTOK – 7. december    
Rádio Regina Západ 
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
.........................................................................................................................................................................
 
TELEVÍZIA
 
ŠTVRTOK – 23. november                  
:2 Akí sme 13.25 – 13.55 Traja kňazi z menších miest a ich úvahy o ponovembrovom človeku vo filme Vida Horňáka
 
PIATOK – 24. november 
:2 Život sestier Royových 13.25 – 13.50
Z vôle ľudu zrodené 13.50 – 14.10 Dokumentárny film o prvých gymnáziách na Slovensku.
 
NEDEĽA – 26. november 
:2 Orientácie 14.00 – 14.25 
Slovo 19.50 – 19.55 

UTOROK – 28. november 
:2 Tajomstvá stratenej archy 20.10 – 20. 55 

STREDA – 29. november
:2 Historická panoráma 13.40 – 14.05 JUDr. Jozef Lettrich
Tajomstvá stratenej archy 15.15 – 15.56 

ŠTVRTOK – 30. november 
:2 Marana tha! 13.20 – 13.44 Dokumentárny film o čase Adventu v dejinách spásy
 
SOBOTA – 2. december 
:2 Ostrov / filmová dráma 22.50 – 00.39 

NEDEĽA – 3. december 
:2 Chlieb a mier 13:30 - 13:57 Reportáž o obetavej práci Spišskej katolíckej charity na jednej z ich misií na východe Ukrajiny
Slovo 19.50 – 19.55