PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 3. - 17.8.2023

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 3. - 17.8.2023

ROZHLAS
ŠTVRTOK – 3. august     
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 5. august 
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.05 – 18.00 

NEDEĽA – 6. august
Rádio Slovensko
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Encyklopédia spravodlivých 22.19 – 22.59 

Rádio Devín
Krajina duše 07.10 – 08.00   

ŠTVRTOK – 10. august             
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00 
 
SOBOTA – 12. august       
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 
 
NEDEĽA – 13. august   
Rádio Regina 
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00 

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 – 07.00
 
ŠTVRTOK – 17. august    
Rádio Regina Západ 
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
.........................................................................................................................................................................
 
TELEVÍZIA
 
ŠTVRTOK – 3. august
:2 „O BARIPEN - Le periben o Elena Lackovo“ 13.55 – 14.46 Elena Lacková, kľúčová osobnosť rómskej kultúry
 
SOBOTA – 5. august 
:2 Moje povstanie 10.20 – 10.34
 
NEDEĽA – 6. august
:2 V páse zlomená 12.55 – 14.03 Slov. film z obdobia SNP
Môj emigrant 17.55 – 18.23 Špičkový vedec Ivan Lefkovits
Slovo 19.50 – 19.53 

PONDELOK – 7. august
:2 Posvätné miesta sveta II. 20.10 – 21.50
Amir /film 21.50 – 23.26 Dráma o medziľudských vzťahoch v súčasnom Iráne 
 
UTOROK – 8. august 
:2 Posvätné miesta sveta / repr. 14.05 – 15.46
 
SOBOTA – 12. august
:2 Moje povstanie II. 10.20 – 10.30
Jan Palach / film 20.10 – 22.08 Film režiséra Roberta Sedláčka zobrazuje posledné obdobie života Jana Palacha
 
NEDEĽA – 13. august
:2 Prenos Služieb Božích 10.00 – 11.20 na 10. nedeľu po Sv. trojici (Kajúcu nedeľu) z evanjelického kostola vo Vyšnej Kamenici 
Kazateľ: Samuel Linkesh, senior KOS
Liturg: Ján Hruška, zborový farár Vyšná Kamenica
Kantorka: Dominika Maková
Spievajú: Juraj Šimočko a Emília Gallová
Piesne: 189, 315, 203, 304, A 79

Môj emigrant 17.55 – 18.22
Slovo 19.50 – 19.53