PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 22.7. - 3.8.2023

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 22.7. - 3.8.2023

ROZHLAS
ŠTVRTOK – 20. júl     
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 22. júl         
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15 
Duchovné horizonty 17.05 – 18.00 ň

NEDEĽA – 23. júl    
Rádio Slovensko
Rozhlasový prenos Služieb Božích z Chrámu sv. Trojice v Prešove 09.00 – 10.00
Kazateľ: Slavomír Sabol, emeritným biskup VD
Piesne: 211, 638, 203, 202, A 58
Kantor: Juraj Lenhardt 

Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Encyklopédia spravodlivých 22.19 – 22.59 

Rádio Devín
Krajina duše 07.10 – 08.00   

ŠTVRTOK – 27. júl             
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 29. júl       
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 
 
NEDEĽA – 30. júl  
Rádio Regina 
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00 

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 – 07.00 

ŠTVRTOK – 3. august    
Rádio Regina Západ 
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
........................................................................................................................................................................
 
TELEVÍZIA
 
ŠTVRTOK – 20. júl
:2 Návraty k hereckým legendám 08.55 – 09.24 Herečka Soňa Valentová 
 
SOBOTA – 22. júl 
:2 Moje povstanie 10.15 – 10.32
 
NEDEĽA – 23. júl 
:2 V hodine strachu 13.00 – 13.48 Adaptácia novely Františka Švantnera odohrávajúca sa počas 2. svetovej vojny
Slovo 19.50 – 19.54 

PONDELOK – 24. júl
:2 Posvätné miesta sveta 20.10 – 21.50
 
UTOROK – 25. júl 
:1 Carla / film 20.30 – 22.13 Skutočný príbeh najväčšej talianskej primabaleríny Carly Fracci, jednej z najžiarivejších baletných hviezd 20. storočia
Na streche / film 23.25 – 01.01 Príbeh o človeku, ktorého síce pokladáme za cudzinca a máme voči nemu predsudky, avšak za istých okolností môže zaplniť prázdne miesto v našej duši
 
SOBOTA – 29. júl
:2 Moje povstanie 10.20 – 10.32 
Muž so zajačími ušami / film 20.10 – 21.51 

NEDEĽA – 30. júl 
:2 Dobro ako princíp svetla a pravdy  14.00 – 14.25 Medailón o živote a diele akademického maliara Igora Rumanského
Slovo 19.50 – 19.56