Televízny posol, 10.03. o 14.00 na :2

Televízny posol, 10.03. o 14.00 na :2

Mesiac marec je známy ako mesiac kníh. Biblia ako taká je plná kníh, ktoré nám hovoria o Bohu, jeho Synovi Ježišovi Kristovi a často aj o nás samotných. Koľko toho ale vieme o jej vzniku alebo preklade do podoby, v akej ju poznáme dnes? Pozrieme sa na vývoj prekladu do nášho jazyka a tiež do jazykov, ktoré len teraz dostávajú svoju písanú podobu. Vyskúšame zároveň mobilnú aplikáciu Youversion, ktorá prináša Bibliu so sebou na cesty či preklad do súčasného moderného jazyka pod názvom Správa od Lukáša.