eVýchod o prijatí

eVýchod o prijatí

Prijatie patrí k základným hodnotám, ktorú úzko súvisia s pocitom spokojnosti a vnútorného naplnenia. Vytvára totiž zónu bezpečia, v ktorej nemusíme nič predstierať, len byť samými sebou. Pravé prijatie je odrazom toho, ako človeka prijíma Boh. Kresťanstvo hovorí o Bohu, ktorý si nekladie podmienky a prijíma aj našu slabosť, krehkosť a zraniteľnosť. Februárové vydanie eVýchodu preto prináša príbehy ľudí, ktorí majú s prijatím – často aj ťažkých okolností – osobnú skúsenosť. Ukazujú, prečo je prijatie dôležité a ako ho možno prakticky žiť.

Z obsahu čísla vyberáme:

 • Homília Jána Hroboňa, biskupa ZD: Vytrvalosť  
 • Rozhovor s Marekom Madro, psychológom a zakladateľom OZ IPčko
 • Fotoreport Teologická konferencia 2023
 • Komentár Básnik Božej milosti / Pavel Kušnír
 • Fotoreport Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Žiline
 • Rozhovor Pavol Trúsik: Cesta múzejníka 
 • Príbeh Ján a Júlia Trnovskí – nenápadní hrdinovia
 • Predpoludnie básne Lina P. Simeonov
 • Postoj Cirkev po páde komunizmu 
 • Vzťahy Spoločný čas / psychológ Pavel Raus 
 • Kniha Pokojní v nepokoji /Timotej Križka
 • Príbeh Eugénia Vyskočilová
 • Cesta do krajiny viery Viera potrebuje kotvu
 • Recepty z fary Švédske buchtičky    
 • Film Smysl pro tumor

Objednávkový formulár a číslo účtu na úhradu predplatného: www.evychod.sk

Predplatné na rok 2024 – print: 30 eur / online – 18 eur