Prenosy Služieb Božích, Vianoce 2023

Prenosy Služieb Božích, Vianoce 2023

24. december 2023
Štedrý večer

• 16.00 Rádio Regina, Nesvady
kazateľ: Ivan Eľko

• 17.00 TA3, Modra
kazateľka: Eva Oslíková


25. december 2023
Prvý sviatok vianočný

• 10.00 DVOJKA, Bratislava Petržalka
kazateľ: Dávid Bázlik