EPsT 4/2024

EPsT 4/2024

Na začiatku tohtoročného pôstu vychádza štvrté číslo Posla. V rozhovore generálny biskup ECAV Ivan Eľko reaguje na výzvy v cirkvi, práci a  službe. Redakcia predstavuje Miloslava Gdovina ako nového šéfredaktora knižnej produkcie vydavateľstva Tranoscius. Do minulosti evanjelickej cirkvi sa Posol vracia cez spomienky na profesora Karola Gábriša, spisovateľku Máriu Royovú či farára a národovca Tomáša Hroša, ale aj výročím zvonice v Diviakoch alebo organa vo Veľkom kostole v Bratislave. Čitatelia sa môžu tešiť aj z duchovných zamyslení, kurzu viery, básní… V rubrike Umenie šéfredaktorka približuje holandského maliara Adriaena van de Venna a duchovné odkazy v jeho obraze Rybolov. Redakcia verí, že čas strávený pri čítaní Posla, bude požehnaný, povzbudzujúci vo viere aj v službe.