PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 15. - 29.2.2024

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 15. - 29.2.2024

ROZHLAS
ŠTVRTOK – 15. február                      
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 17. február
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 


NEDEĽA – 18. február
 Rádio Slovensko
Hosť nedeľného Dobrého rána 08.05 – 08.29 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Opri sa o mňa 22.19 – 22.49 

Rádio Devín
Krajina duše 07.10 – 08.00   

ŠTVRTOK – 22. február
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 24. február 
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 25. február
Rádio Slovensko
Hosť nedeľného Dobrého rána 08.05 – 08.29

Rozhlasový prenos Služieb Božích 09.00 – 10.00 z evanjelického kostola v Banskej Bystrici
Káže: Slávka Koštialová, zborová farárka
Čísla piesní: 393, 482, 82, 85, A30
Organ: Peter Bibza; trúbka: Andrej Sontag
Liturgujú: Slávka a Daniel Koštial
 
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00 

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 – 07.00 

ŠTVRTOK – 29. február    
Rádio Regina Západ 
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00 ........................................................................................................................................................................................
 
TELEVÍZIA 
ŠTVRTOK – 15. február   
:2 Moja Misia 13.20 – 13.45 Slovenská misionárka na Sibíri

SOBOTA – 17. február 
:2 Anička Jurkovičová / 1. časť 16.20 – 17.33 
 
NEDEĽA, 1. pôstna – 18. február 

:2 Prenos Služieb Božích 10.00 – 11.30 z evanjelického kostola v Trenčianskych Stankovciach
Kazateľ: Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV
Liturgovia: Jarmila Petrulová a Milan Petrula
Čísla piesní: 97, 474, 85, 461,  A 30
Kantorka: Marcela Hrušovská
Husle: Ida Arbetová
 
Orientácie 14.00 – 14.26
Slovo 19.50 – 19.55

:1 Čas nádejí 20.30 – 21.23
Opri sa o mňa 21.30 – 21.56 

ŠTVRTOK – 22. február
:2 Moja misia 13.45 – 14.11 Kňaz, filmár a záchranár horskej služby Jozef Hurton
 
SOBOTA – 24. február    
:2 Anička Jurkovičová / 2. časť 16.20 – 17.30 
Svetloplachosť / film 20.10 – 21.17 Recenzia v EPST 25/2023 

NEDEĽA – 25. február
:2 Život sestier Royových 13.30 – 13.56
Orientácie 14.00 – 14.26
Slovo 19.50 – 19.55 

:1 Čas nádejí 20.30 – 21.24
Opri sa o mňa 21.30 – 21.59