PRENOSY SLUŽIEB BOŽÍCH, VEĽKÁ NOC 2024

 PRENOSY SLUŽIEB BOŽÍCH, VEĽKÁ NOC 2024

Kvetná nedeľa // 24. marec 2024
Rozhlasový prenos- Rádio Regina, 9:05 
CZ ECAV Levice 
Martin Riecky

Veľký piatok // 29. marec 2024
Rozhlasový prenos- Rádio Regina, 9:05 
CZ ECAV Bardejov 
Peter Mihoč

Veľký piatok // 29. marec 2024
Televízny prenos- Jednotka, 10:00 
CZ ECAV Poltár 
Ivan Lukáč

Veľkonočná nedeľa // 31. marec 2024
Televízny prenos-TA3, 10:00
CZ ECAV Bratislava- Dúbravka 
Libor Bednár