PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 1. - 15.2.2024

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 1. - 15.2.2024

ROZHLAS
ŠTVRTOK – 1. február                   
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 3. február
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 

NEDEĽA – 4. február
Rádio Slovensko
Hosť nedeľného Dobrého rána 08.05 – 08.29 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Opri sa o mňa 22.19 – 22.49 

Rádio Devín
Krajina duše 07.10 – 08.00   

ŠTVRTOK – 8. február
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
 
SOBOTA – 10. február 
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15  
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00 

NEDEĽA – 11. február
Rádio Slovensko
Hosť nedeľného Dobrého rána 08.05 – 08.29
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 – 07.00
 
ŠTVRTOK – 15. február    
Rádio Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50 
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00  
...............................................................................................................................................................................................
 
TELEVÍZIA
 
PIATOK – 2. február
Juraj Turzo 13.30 – 14.08 Dokument približuje osudy palatína Turzu (1567 – 1616), signatára Žilinskej synody 
Slovenský žalmista Pavol O. Hviezdoslav 15.20 – 15.46
Genius loci 15.50 – 16.03 Tolerančný kostol v Dolnom Kubíne 

NEDEĽA – 4. február 
:2 Orientácie 13.40 – 14.06
Slovo 19.50 – 19.55 
:1 Čas nádejí / rodinná sága 20.30 – 21.28
Opri sa o mňa 21.35 – 22.02
Muž so zajačími ušami / film 23.00 – 00.40 

PONDELOK – 5. február
:2 SK DEJINY12.30 – 13.20 Pavol Országh Hviezdoslav - básnik a jeho doba
 
NEDEĽA – 11. február
:2 Televízny posol 14.00 – 14.26
Slovo 19.50 – 19.55 
:1 Čas nádejí / rodinná sága 20.30 – 21.27
Opri sa o mňa 21.35 – 22.01 

PONDELOK – 12. február 
:2 Televízny posol / repríza 09.35 – 10.00