Modlitba za mier

Modlitba za mier

Bože milý prosíme ťa v tejto chvíli,

daj všetkým sily.

Múdrosti a rozumnosti,

do srdca lásky, pokoja.

Nech sme všetci jednotní

a žijeme v pokoji.

Prosíme ťa Pane, drž pevne svoju ochrannú ruku,

nad zemou svojou.

Nech ukončí sa každé trápenie,

každé súženie zemských bojov.

Srdcia žiaľom plnia sa,

strach a neistota sa prebudili.

Bože prosím buď pri nás,

by sme sa k tebe utiekali v každej chvíli.

Nech v našich srdciach Tvoja láska prebýva,

aby sme ľuďom slúžili, ako i Ježiš na tejto zemi.

Daj nám oči otvorené,

zrak upretý k nebesiam.

Buďme ľuďmi chápavými,

Bohom požehnanými.

Daj nech mier zavládne na zemi,

a nech cítime blízkosť Boha pri nás.