Košice-Terasa

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košice-Terasa
Adresa Mlynská 23, 040 01 Košice
Poštová adresa Toryská 1/G, 040 11 Košice
Telefónne číslo +421 55 309 21 58
E-mail kosice-terasa@ecav.sk
Seniorát Košický seniorát ECAV na Slovensku
Web www.terasa.sk
Facebook https://www.facebook.com/kosiceterasa/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ján Matis , +421 911 158 322 , sitamotyc@gmail.com
Námestný farár: Mgr. Igor Mišina , +421 911 636 605 , imisina@gmail.com
Zborový dozorca: Igor Simon , +421 911 549 459 , igor.simon50@gmail.com
Kantorka: Mgr. Emília Brnová
Kantorka: Ing. Ľubica Matisová
Kantorka: Ing. Katarína Vološinová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 10.00 hod. (v mesiacoch júl a august o 9.00 hod), 2. nedeľu v mesiaci o 9.30 hod. v Štóse, 3. nedeľu o 18.00 hod. v Šaci a večerné Služby Božie v stredu o 17.30 hod.
Mgr. Igor Mišina je námestným farárom na kaplánskom mieste.