Mníšek nad Hnilcom

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Mníšek nad Hnilcom
Adresa 055 64 Mníšek nad Hnilcom 568
IBAN SK5409000000000101378678
Telefónne číslo +421 53 489 61 06
E-mail mnisek@ecav.sk
Seniorát Košický seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Námestný farár: Mgr. Ján Sabanoš , +421 918 828 336 , mnisek@ecav.sk
Zborová dozorkyňa: Iveta Grossová
Kantor: Martin Theis

Ďalšie informácie

Služby Božie sa v Mníšku nad Hnilcom konajú každú nedeľu o 10:30 a vo fílii Smolník v 1. nedeľu v mesiaci o 13.00 hod. 

Zbory administrované týmto zborom