Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Opiná
Adresa Opiná 11, 044 47 p. Kecerovce
Telefónne číslo +421 918 828 376
E-mail opina@ecav.sk
Seniorát Košický seniorát ECAV na Slovensku

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Radoslav Grega , +421 918 828 376 , opina@ecav.sk
Zborový dozorca: doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
Kantorka: Mgr. Zuzana Ferjová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.30 hod. v Opinej, 1. nedeľu v mesiaci o 8.00 hod. v Červenici, 1. a 3. nedeľu o 11.00 hod. Čižaticiach a 2. nedeľu o 11.00 hod. v Kecerovciach.