Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rankovce
Adresa 044 45 Rankovce 21
Telefónne číslo
E-mail rankovce@ecav.sk
Seniorát Košický seniorát ECAV na Slovensku
Web ecav.rankovce.sk

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Ľuboslav Beňo , +421 918 828 307 , beno.luboslav@gmail.com
Námestná farárka: Mgr. Monika Beňová , +421 918 828 309 , benova.moni@gmail.com
Zborový dozorca: Ing. Jaroslav Hrehor
Kantorka: Gabriela Beňová
Kantorka: Lenka Grešová
Kantor: Peter Hlavatý
Kantorka: Andrea Hrehorová
Kantor: Maroš Matej
Kantorka: Andrea Petriková
Kantorka: Nikola Semaničová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.00 hod. v Bačkovíku a Čakanovciach a o 10.30 hod. v Rankovciach a Boliarove.
V Ďurďošíku, Trsťanoch a Herľanoch sú Služby Božie podľa dohody.