Návrat k prvej láske 32.

Návrat k prvej láske 32.

Pokora neznamená, že si z nás ľudia môžu urobiť "rohožku" na vytretie nôh.

Veľakrát bojujeme sami so sebou, keď sa na nás kopia potreby ľudí žijúcich okolo nás. Na jednej strane sa cítime zodpovední za ich životy, cítime, žeby sme ako kresťania mali pomôcť, na druhej strane si nie sme istí, či skutočne máme reagovať na každé zavolanie a na každú potrebu. Mnohí kresťania majú "spasiteľský syndróm", ktorí z nich robí vyčerpaných a zaneprázdnených ľudí. Akoby zabudli, že Spasiteľ je len jeden.
No my skutočne máme slúžiť! Je to naše poslanie. Tak čo s tým? 
V liste Filipským, keď nás apoštol Pavel vyzýva, aby sme mali také zmýšľanie služobníkov ako mal Ježiš, hovorí:  
"....ponížil sa, a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži." Pán Ježiš bol služobník, ktorému išlo v prvom rade o záchranu človeka, a vo všetkom bol absolútne poslušný Otcovi. Túto istú poslušnosť potrebujeme: Poslušnosť nie ľuďom, ale Otcovi! Našou úlohou teda nie je splniť všetko, čo vidíme druhým ľuďom na očiach! Ak robíme všetko, čo od nás ľudia chcú, tak si možno budujeme dobré meno, možno sa vyhýbame konfliktom, možno si hladkáme svoje svedomie, alebo si udržiavame nejaký obraz, ktorý chceme, aby o nás ľudia mali, ale to ešte neznamená, že sme skutočne Božími služobníkmi. My nemáme vo všetkom každému vyhovieť. Ty nemáš splniť ľudské očakávania. Tvojou úlohou je byť poslušný/á Otcovi. Očakávať na Jeho pokyny. Jeho vedenie. Nič nerobiť na vlastnú päsť. On totiž najlepšie pozná ľudí okolo nás, aj ich potreby, pozná tých, ktorým máš slúžiť, a najlepšie vie ako na to.
Nezabudnime: Sme milované deti Božie, ktoré majú identitu Božích dcér a Božích synov! A zároveň pracujeme pre kráľovstvo, ktoré patrí nášmu Otcovi. Kráľovstvo, do ktorého patríme. Kráľovstvo, ktoré patrí nám.  Ak túžime, aby rástlo, potrebujeme Mu byť poslušní.
Vrátiť sa k prvej láske znamená byť poslušní Otcovi tak ako Ježiš.
"Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži." Filipským 2, 5-8
(myšlienka z dnešnej kázne)