Moc hriechu v tvojom živote

Moc hriechu v tvojom živote

Drahé sestry a bratia

Dlhšiu dobu mi Pán dáva na srdce, aby som išiel do hĺbky Písma a premýšľal o svätosti, od oddelené sa od sveta. Aby som premýšľal o hriechu veľmi konkrétne a osobne a ABY SOM SA ÚPLNE ODDAL NASLEDOVANIU PÁNA JEŽIŠA V DUCHU SVÄTOM.


Chcem vás pozvať na túto cestu, do Písma ale hlavne pred Božiu tvár do modlitby a hľadania Pána.

Je to veľmi ťažká, osamelá a usvedčujúca cesta, pretože je úzka a málokedy pohodlná. Ale presne to je cesta do Pánovej prítomnosti a hlavne do večnosti, cesta k zmene a osobnému prebudeniu, cesta k Božej moci a autorite.

Mnohí z nás aj v tejto chvíli žijeme vo vedomých hriechoch, ktoré si ani nechceme priznať, lebo je nám tak pohodlne. Boh nám ale hovorí aby sme sa prestali klamať a prestali HO urážať. Veď sa len pozrime na ovocie nášho života. Sme s ním spokojní? Robí náš život Bohu radosť? Buďme úprimní, inak sa nikam nepohneme.

Všetkým, čo tu píšem, som sám usvedčený a preto som sa rozhodol ísť touto cestou, ktorá zahŕňa radikálne odpojenie sa od médií, časté denné čítanie Písma (v rámci možností popri práci a povinnostiach), obeť pohodlia, pôsty a sebaskúmanie.

Ak vnímaš, že ťa Pán volá na túto cestu a hlavne, ak vidíš, že zápasíš s hriechom, závislosťami, vlažnosťou, výhovorkami, tak je to výzva aj pre teba.

Budem nesmierne rád, ak zareaguješ, napíšeš svoju skúsenosť, postreh, motiváciu – spätnú väzbu.

 

Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=Hv2PT-n6W60