Návrat k prvej láske 30.

Návrat k prvej láske 30.

Počas tohto týždňa prebiehal pôstny modlitebný týždeň online o Dávidovi a Goliášovi.

Milujem ten príbeh ako chlapec porazil obra! Viem si predstaviť malého Dávida, ako sa prechádza okolo vojenského tábora bojovníkov, a vidí ako si bojovníci leštia zbrane, a obzerá si ich. Možno ticho závidí tie ich meče a brnenia. No a zrazu nastáva chvíľa, keď Dávidovi obliekajú brnenie samotného kráľa Saula. Dávid by mohol byť hrdý a povedať si: "Konečne som ako on. Som bojovník." Ale mladému Dávidovi ten odev nesedel, nevedel v tom chodiť, a tak si ho dáva dole. Tá výzbroj mu nesedela, lebo to nebola jeho výzbroj. Bola to výzbroj kráľa Saula. 
Možno túžiš po cudzej výzbroji. Porovnávaš sa s ľuďmi, zdá sa Ti, že žijú lepšie a jednoduchšie životy. Alebo možno chceš bojovať proti obrom ako ten a henten a tamten.... Kým však nedáš dole to, čo Ti nepatrí, - kým sa nevzdáš svojich vlastných predstáv a plánov o živote a o tom, ako by malo vyzerať víťazstvo, nebudeš víťaziť, iba napodobňovať boje iných.  
Dať dole brnenie, ktoré nám nepatrí a ktoré nás ťaží, znamená zložiť pred Pánom Bohom to, za čo sa schovávame. Brnenie je naša ochrana pred zraniteľnosťou. Áno,  skrývame sa za rôzne brnenia, keď sa snažíme ľudí okolo seba presvedčiť o svojej dokonalosti, výkonnosti, snahe, šikovnosti, svätosti, o tom, že sme iní ako v skutočnosti sme. Ale v tých Božích bojoch nepotrebujeme brnenie! Práve naopak. Potrebujeme otvorenosť voči ľuďom. Skôr potrebujeme odvahu byť zraniteľný! Presne takto vybojoval Pán Ježiš ten najťažší  a najdôležitejší boj za nás: Stal sa človekom. Stal sa úplne zraniteľným. Úplne sa vydal ľuďom. A áno, ľudia ho zranili. Dovolil, aby Ho opľuli, vysmiali, pohrdli ním, zbili Ho, a nakoniec zomrel potupnou smrťou na kríži. Ale napriek tomu ako to všetko vyzeralo, bolo to najväčšie víťazstvo v dejinách!
Ak chceme bojovať v tomto svete Božie boje, potrebujeme byť autentický v tom ako žijeme, autentický vo svojom kresťanstve. 
A treba ešte povedať, že Dávid nepoužíva Goliášovu taktiku boja, a ani nebojuje tými istými zbraňami ako Goliáš! Namiesto kópie a meča, si berie palicu, 5 kameňov a prak. Goliášovi hovorí: "Ty ideš proti mne mečom a kopiou, ale ja idem v mene Hospodinovom." Neprispôsobil sa jeho taktike. Veľakrát bojujeme zbraňami sveta. Berieme do ruky meč hnevu, zlých slov, používame polovičné pravdy, faloš,... ale to skutočne nevedie k víťazstvu. Boh používa úplne iné zbrane – nie silu a moc. 
Práve v tomto čase, keď je vojna na dennom programe, a boje prebiehajú na všetkých frontoch (nielen na Ukrajine), myslime, milovaní, na to, že tu prebieha duchovný boj. A ak chceš zvíťaziť, potrebuješ  stáť na strane víťaza z Golgoty.
"Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností." Zachariáš 4,6
"Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach." Efezským 6,12
"Nato Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina moc nos tí, Boha izraelských šíkov, ktorého ty si potupoval. Dnes ťa Hospodin vydá do mojich rúk." 1.Samuelova 17, 45 - 46