Návrat k prvej láske 35.

Návrat k prvej láske 35.

Občas mám pokušenie ešte raz skontrolovať moje dvere, či sú naozaj potreté krvou baránka, a či ma ten anjel zhubca skutočne obíde...

Lebo tak veľmi túžim po slobode! Tak veľmi túžim po novom živote, po nových výzvach, túžim vykročiť z miesta, ktoré mi bolo domovom a sledovať oblak, kam ma zavedie... Avšak ešte stále ma to drží aj na tom mieste kde som, a veľmi dobre si uvedomujem, že si nezaslúžim, aby namiesto mňa zomrel baránok. 
Prvá Veľká noc: Izrael bol v egyptskom otroctve. Generácie ľudí, ktorí zohýnali svoje šije v "pracovných táboroch", nepoznajúc čo je to sloboda. Ženy, ktorým siahali na ich deti a deti, ktoré prichádzali o rodičov. No Hospodin videl biedu svojho ľudu a počul volania! A práve sa chystá vyslobodenie - veľká záchranná akcia! Odchod z Egypta. Na Egypt mala totiž doľahnúť posledná rana. Posledné Božie varovanie. A Boh dal Izraelu konkrétne pokyny: Mali zabiť jednoročného baránka a jeho krvou potrieť zárubne svojich dverí, pretože ulicami Egypta pôjde anjel zhubca a v každom dome, na ktorých nie je krv baránka, zomrie prvorodený ako obeť za hriech stúpajúci pred trón Božej spravodlivosti. Baránka mali upiecť a jesť ho spolu s nekvaseným chlebom ako slávnostnú večeru. Mali to všetko urobiť tak, aby boli vychystaní na cestu, obutí, pripravení odísť, keď ich Hospodin vyzve. Maces - nekvasení chlieb jedli preto, že nebol čas na jeho vykysnutie. Baránka jedli s horkými bylinami, ktoré im mali pripomínať horkosť otroctva v Egypte a horkosť hriechu, aby sa k tomu už nikdy nechceli vrátiť. Baránok bol obetovaný. Otec rodiny namočil izopovu vetvičku do krvi a potrel nimi dvere. Bolo to dôležité znamenie. Bolo to spoľahnutie na Pánovo slovo. Bol to jasný prejav dôvery, že Boh zachráni svoj ľud. A skutočne! V tú noc anjel zhubca každé dvere potreté krvou obišiel. Z egyptských domov sa ozýval nárek, ale v izraelskej štvrti Góšen, boli tí, ktorí potreli svoje dvere krvou v bezpečí. 
Keď Ježiš slávil svoju poslednú Veľkú noc s učeníkmi, povedal im, že On je ten obetovaný baránok. To Jeho krv bola vyliata, aby sme mohli byť vyslobodení z otroctva hriechu. A Jeho telo bolo obetované - "rozlomené", aby sme sa Ním mohli sýtiť. Anjel Zhubca číha pri Tvojich dverách, no ak sú potreté krvou, skutočne sa nemusíš báť toho, čo príde. Pretože Ježišova krv odháňa anjela Zhubcu. Ježiš sa Mu postavil a obetoval sám seba, aby sme mohli vykročiť do slobody Božích detí. A keď raz dá náš Pán znamenie, a bude čas odísť aj z tejto zeme, potrebujeme byť pripravení.
Prosím, skontroluj svoje dvere....
"Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás podľa vôle Boha, Otca nášho, vytrhol z tohto zlého veku." Galatským 1,3 - 4
"Lebo toto je moja krv [novej] zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov." Matúš 26,28
"Odpovedal im Ježiš: Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Otrok však nezostáva v dome naveky; syn zostáva naveky." Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní." Ján 8, 34 - 36