Návrat k prvej láske 31.

Návrat k prvej láske 31.

Chcem Ti ešte niečo povedať o Tvojom obrovi.

Obor, proti ktorému sa máš postaviť, môže byť neprekonateľná prekážka, o ktorej si myslíš, že ju nezvládneš. Môže to byť ťažká choroba s ktorou zápasíš, výzva nového zamestnania, strach z budúcnosti, ktorý Ťa oberá o pokoj, alebo každý ďalší deň môže byť výzvou, ktorej potrebuješ čeliť. Ale ten obor môže byť aj úplne inej povahy ako som načrtla. Tým obrom môže byť Tvoje veľké egoistické ja, okolo ktorého sa točí Tvoj život, a s ktorým dennodenne zápasíš. 
Apoštol Pavol v Rímskym 7, 15 - 25 hovorí o svojom obrovi toto: "Veď čo konám, tomu nerozumiem, lebo nie to robím, čo chcem, ale konám to, čo nenávidím... Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal." 
Nemám sily, aby som to vykonal. Asi to dôverne poznáme: Viem čo je dobré, ale nemám sily. – keď človek je sám sebe obrom. A Pavol pokračuje: "biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ale vďaka Bohu zato skrze Ježiša Krista nášho Pána!" 
Len skrze Ježiša Krista môžeš byť vytrhnutý! Len Ježiš Kristus môže zvíťaziť nad Tvojím obrom. 
Dávid je predobrazom najväčšieho bojovníka všetkých čias. Dávid keď zbadal Goliáša prišiel za Saulom a povedal: "Nech z neho nikto nemá strach, tvoj služobník pôjde a bude bojovať s tým filištíncom." A presne toto urobil Pán Ježiš! Povedal: "Nech už nikto nemá strach z toho obra! Ja pôjdem a budem bojovať s Ním." Na kríži sa odohral kľúčový boj s obrom hriechu, smrti a temných síl. Kríž je miesto, na ktorom Ježiš vybojoval najťažší boj namiesto Teba! A Ježiš zvíťazil! Porazil obra s ktorým denno – denne zápasíš. Možno na Teba pohrdlivo vykrikuje! Naparuje sa, aby ťa ponížil, ale v skutočnosti už má prehraté. Je porazený! Len vydrž a bojuj dobrý boj viery! 
Ak máš Ježiša vo svojom "vojsku" , bojuješ na strane Víťaza!
"Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojím Otcom na Jeho tróne."
Zjavenie Jána 3,2
"Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný... "
Prvý Timotejovi 6,12
"lebo Hospodin, váš Boh, kráča s vami, aby bojoval za vás proti vašim nepriateľom a aby vám pomohol!" 
Deuteronómium 20, 4