Sme pripravení na pochod?

Sme pripravení na pochod?

Ef 1, 18
„A osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých.“

Akým kresťanom, akým človekom by sme chceli byť? Uvažujme. Ktoré vlastnosti by sme chceli mať? Resp. ktoré vlastnosti myslíme, že naozaj potrebujeme? Hlbší súcit? Väčšie presvedčenie? Viac odvahy? Viac schopnosti preukazovať praktickú lásku? Viac ochoty odpúšťať? Položme si otázku z opačného konca? Čoho by sme chceli mať menej? Menej pocitu viny? Menej chamtivosti a túžby po veciach? Nekonečnej negatívnosti? Závisti? Menej kritického naladenia? Menej ustarostenosti?  
Mám pre nás dobrú správu. Dá sa to. Určite! Jednoznačne! S Božou pomocou a milosťou môžeme preklenúť medzery medzi osobu, ktorou sme   a tou, ktorou sa chceme stať. Resp. byť takým človekom, akým nás stvoril Boh. Premieňať sa na Jeho obraz, stále viac a viac. Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve — a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch.“2Kor.3,18  Potrebujeme sa miesto na obrazy a ponuky sveta naučiť pozerať na Pána Ježiša, Jeho lásku, dobrotu, Jeho slová – premýšľať o nich, plniť si nimi myseľ. 
Krásny príklad, ako sa to dá nám dáva vodca Jozue a jeho ľud. Príklad, ako „preklenúť medzery medzi osobou, ktorou sme a tým, kým sa môžeme stať. On a Izraelský národ tak urobili. Prešli suchou nohou do zasľúbenej zeme, od manny k hodovaniu, z vyprahnutej púšte na úrodné polia. Zaujali svoje dedičstvo – Joz.21,43-45
Presne to je Božím zámerom pre každého z nás, aby sme aj my vo svojom živote zaujali svoje dedičstvo. Ak máme pochybnosti alebo malú vieru, prosme nášho nebeského Otca, aby nám Duchom Svätým „osvietil oči nášho srdca“. Aby v našom srdci nebola tma, ale Božie prenikavé svetlo, aby sme videli všetko, čo ON pre nás už pripravil tu na zemi a detto, aby sme vierou videli „bohatstvo Jeho slávneho dedičstva PRE NÁS.“ Ako Jeho draho vykúpené deti máme na to nárok a právo, tu a teraz. V Ježišovej krvi sme zvíťazili nad Jerichom a obrami.  
Chopme sa života, ktorý na nás čaká.
Očakávajme výzvy. Nepriateľ sa nevzdá bez boja. No Božie prísľuby prevládnu nad osobnými problémami. Víťazstvo sa  – a nie je to nadsadená predstava – stane našim spôsobom života. Nie je už konečne načase, aby ste svoju poštovú adresu presmerovali z púšte do zasľúbenej zeme? „Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista: On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše ponížené telo, aby bolo podobné Jeho oslávenému telu.“Fil.3,20-21
Sme pripravení na pochod?    
 
Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=vwHkJqaFCc0