NAOZAJ ODPUSTENÉ?

NAOZAJ ODPUSTENÉ?

Žalm 103,12-13 Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja.“

 

Pochybuješ niekedy, že ti Boh naozaj odpustil? Možno je pre teba ťažké veriť, že Boh nedrží tvoje minulé hriechy nad tvojou hlavou, aby ťa potrestal. Hlavne keď nám to nahovárajú naše myšlienky či iní ľudia. Ako často sme zbytočne v zajatí obrovskej a ničivej lži: „toto mi Boh už nemôže odpustiť.“ A tak žijeme v otroctve miesto, aby sme žili v nádhernej slobode.

Našťastie tu máme nádhernú pravdu v Žalme 103. Keď nám Boh odpúšťa, je to akoby tie hriechy boli od nás tak ďaleko, ako je východ od západu. Neznamená to, že Boh je odrazu zábudlivý, ale že naše hriechy nechce použiť proti nám. JEŽIŠ ZA NÁS ZOMREL, BOŽÍ HNEV BOL USPOKOJENÝ A NÁŠ DLH ZAPLATENÝ – NATRVALO. Boh nebude tieto hriechy držať pred nami a žiadať zaplatenie. Nedaj sa hriechom oklamať, že ti Boh neodpustil. Žiaden hriech nie je silnejší ako Boh. Znamená to, že Jeho láska je silnejšia než akýkoľvek priestupok, ktorého by si sa dopustil a Jeho súcit je hlbší než akákoľvek tvoja hanba. On ti odpúšťa každý tvoj hriech. Toto je milosrdenstvo a milosť.  

Žehnám nám srdce vďačnosti a poslušnosti, radosti a lásky. Detto v dnešnej dobe je to tak potrebné. Stojme na Božej pravde, v Pánových zasľúbeniach a odmietnime v mene Ježiš akékoľvek lži.

Pane, Tvoja láskavosť a milosrdenstvo sú skutočne neuveriteľné. Pre mňa je tak ťažké odpustiť druhým malé priestupky a Ty napriek tomu odpúšťaš každý jeden hriech, ktorý urobím, pretože patrím Tebe. Pomáhaj mi, Pane, čo najskôr hriechy ľutovať a bojovať s nimi v moci Ducha Svätého. Amen. 

Pieseň na povzbudenie

https://www.youtube.com/watch?v=lcP03hkfsLE