AKO Z TOHO VON....?

AKO Z TOHO VON....?

Text:  Mk 5, 21-43

V živote sa stávajú veci o ktorých by sme povedali, že nie sú fér. Otázka, prečo sa dobrým ľuďom stávajú zlé veci, zamestnáva filozofov a teológov už niekoľko storočí. Ak existuje Boh PREČO toto všetko dovolí.....? Ak je Boh dobrý, PREČO je vo svete toľko utrpenia.....? Otázky, ktoré nemajú odpoveď. Keď prechádzame ťažkým obdobím, pozornosť potrebujeme zacieliť iným smerom. Viac ako hľadanie odpovede na „PREČO“, sa musíme pýtať: AKO Z TOHO VON?
V Novej zmluve máme príbeh muža, ktorý sa ocitol v extrémne ťažkej situácii. Mal vážne chorú dcéru. Tento muž, menom Jairos, nám môže poslúžiť ako vzor jednania v kritických chvíľach života. Pozrime sa, aké kroky spravil pre to, aby sa jeho situácia zmenila.

1. KROK: VO SVOJICH ŤAŽKOSTIACH VYHĽADAL JEŽIŠA
V kritických chvíľach ti nepomôže sebaľútosť, ani poľutovanie od iných ľudí. Potrebuješ niečo viac. Jairos sa rozhodol nájsť Ježiša. Mal jeden cieľ: spraviť čokoľvek, aby zachránil svoju dcéru. Stretnutie s Ježišom však mohlo Jairosa zdiskreditovať a spôsobiť mu problémy. Mohol stratiť prácu a ocitnúť sa na okraji spoločnosti. Bol predstavený synagógy, pravoverný Žid. Žiadny významný predstaviteľ židovského národa s Ježišom na oficiálnej úrovni nekomunikoval. Ježiš bol persona non grata, nikto z „elít“ ho nerešpektoval. V ich očiach to bol len tesár a ľudový kazateľ. Jairos na to nebral ohľad. Sú totiž veci, ktoré musíme risknúť, ak chceme dosiahnuť svoj cieľ.

2. KROK: VERIL, AJ KEĎ SA SITUÁCIA ZHORŠILA
Situácia sa zhoršila. Ona bola dosť zlá aj pred tým, ale teraz sa to naozaj skomplikovalo. Dcéra zomrela. SITUÁCIA SA PARADOXNE ZHORŠILA VTEDY, KEĎ BOL JEŽIŠ NA CESTE UZDRAVIŤ JU. Aj takéto chvíle môžu nastať. Zlá správa ochromila Jairosa, no práve k nemu sa obrátil Ježiš so slovami: „NEBOJ SA, LEN VER!“ Tu sa treba na chvíľu zastaviťToto nebolo nejaké lacné povzbudenie. Táto veta vyjadruje duchovnú realituStrach a viera stoja vždy proti sebe. Strach je živná pôda pre pochybnosti a pochybnosti zbavujú vieru moci.

3. KROK: JEHO VIERA BOLA KONKRÉTNA
Jairos prosil Ježiša: „Polož ruku na moju dcéru a bude žiť.“ Bola to konkrétna viera s konkrétnym očakávaním. Mnohí dnes hovoria: Ja verím. Otázka by mohla znieť: Čomu veríš? JAIROS VERIL, ŽE JEŽIŠ MÁ NIELEN MOC UZDRAVIŤ JEHO DCÉRU, ALE ŽE BUDE UZDRAVENÁ, KEĎ NA ŇU POLOŽÍ RUKU. A čo spravil Ježiš? „Chytil dieťaťu ruku a povedal: Talitha kumi – to znamená v preklade: Dievča, hovorím ti vstaň!“

AKO Z TOHO VON...?
Aká bola cesta k Jairovmu zázraku?
V prvom všetko začalo ochotou riskovať a niečo obetovať.
Pokračovalo to vierou, ktorá sa nevzdala ani pod tlakom okolností, nezlomila sa a prejavila svoju silu práve vtedy, keď sa zdalo, že je koniec. Kľúč k tvojmu zázraku bude podobný: ochota riskovať, nezlomná vôľa a dôvera v Toho, ktorý „môže urobiť omnoho viac ako prosíme...“
Nech ťa Boh žehná v tvojom úsilí.

Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=ifw8_H1wxJ0