Návrat k prvej láske 29.

Návrat k prvej láske 29.

Čítali ste knihu „Pilot z džungle“?

Je to životný príbeh Nata Sainta, ktorého Pán Boh povolal do „necivilizovaného“ sveta Ekvadoru, aby tam spolu so svojou rodinou slúžil Bohu. Malým lietadlom odvážal ľudí, ktorí potrebovali pomoc lekára z džungle, kde nebolo žiadnej inej cesty, alebo boli tak hlboko a ďaleko v džungli, že dostať sa na lekársku základňu nebolo možné. Nat svojím lietadlom dovážal ostatným pracovníkom – lekárom aj misionárom základne potraviny a pomôcky pre prácu, lieky, oblečenie a iné... Popri tom Indiánom zvestoval evanjelium. Misionári spoznali kmeň, ktorý bol známi krutým zabíjaním. K tomuto kmeňu sa nemohol  priblížiť nikto z iného kmeňa alebo národa, pretože si mohol byť úplne istý, že zomrie. Každý bol nepriateľ. Nat Saint veľmi túžil zvestovať tomuto kmeňu Aukov Ježiša Krista. Misionári k nim začali vysielať priateľské signály prostredníctvom pilota Nata tak, že prinášal týmto ľuďom každý deň nejakú prospešnú milú vec, ktorú spustil zo svojho lietadla. Tak si chceli nepriateľský kmeň získať. Bola to jediná možná cesta komunikácie. Jedného dňa, keď sa zdalo už priateľstvo s Aukami akceptované, Nat a jeho štyria priatelia boli indiánmi zabití. 
Ale jeho príbeh neskončil. Dve deti z Aukou, spolu s deťmi Nata Sainta, šesnásťročnou Katkou a štrnášťročným Števom boli neskôr pokrstení. Krstili ich dvaja z mužov,  ktorí zabili ich otca.... 
Nat sa stal obeťou zmierenia. Stal sa cestou, vďaka ktorej mohli byť v kmeni Aukou zachránené ďalšie a ďalšie generácie.
Ocitli sme sa na strane Božieho nepriateľa, keď sme odišli z blízkosti Boha Otca. Stali sme sa Jeho nepriateľmi. “Boli ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete.“( Ef 2,12) „ smrťou jeho Syna(sme) boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi,....“ píše apoštol Pavol. Byť Božím nepriateľom je „silná káva“. Znamená to, že to máš prehraté. Keď je Boh tvoj nepriateľ, tak sa nemusíš už ani snažiť (expresívne povedané), prehral si Život! Situácia je vážna! Preto Pavol tak nástojčivo vyzýva: „V mene Krista sme poslaní a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom“(2.Kor.5,20 ) Svätému milujúcemu Bohu záleží na zmierení! Nechce byť  nepriateľom.
No niekto musí priniesť obeť: Bezchybný baránok – obeť zmierenia. Jediný dotyk spustený na povrázku z lietadla Božej nepochopiteľnej lásky! Dotyk Boha s človekom. Dotyk, ktorý stál Ježiša život. Skrze Neho však môžu dostať večný život mnohí, ktorí uveria tomuto Božiemu priateľstvu, tak ako ho dostali Katka, Števo a Aukovia vďaka obeti Nata Sainta a jeho 4 kamarátov. Môžeš aj Ty. Môžeš sa vrátiť k Láske prejavenej na kríži. Tam Boh načahuje ruku k priateľstvu s Tebou!
„Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia.“ (2K 5, 19)