Návrat k prvej láske 38.

Návrat k prvej láske 38.

Kráľ zložil svoju korunu z tŕnia, do tmavého hrobu položili Jeho nehybné telo.

Posledné slzy dopadli na zem, na ťažké vzlyky nieto síl, pomaly utíchajú. Aj ticho stíchlo navôkol, v záhrade kde bol hrob sa čas zastavil. Pochovali Nádej! Život pochovali.
Keď zatvoríš oči, čakáš, že sa prebudíš a všetko bude inak. Ale nie je.... Keď aj vstať z postele, a vstúpiť do nového dňa je tak veľmi náročné! Ten deň, keď rozmýšľaš, ako budeš ďalej žiť.... Keď sa ti ani myslieť nechce.... Čas čakania, keď vlastne už na nič nečakáš, no realita je tak strašne neznesiteľne trpká, a budúcnosť si nechceš ani predstavovať. O tom je biela sobota. Čas, keď máš pocit, že sa nič nedeje, že všade je mŕtve bolestivé ticho. A v Tvojej hlave tisíc otázok, na ktoré nedostávaš odpovede. Milovaný/milovaná, ak práve prežívaš niečo tak nesmierne ťažké, skutočne vieš, o čom je biela sobota. A ja by som Ťa tak rada objala, a povedala, že bude dobre! Tak radi by Ti mnohí povedali zopár povzbudivých slov, ktoré by stačili! Ale viem, že nestačia. Vyzerá to tak, že Kráľ zložil svoju korunu a kapituloval. Vyzerá to tak, že Boh mlčí! No ver mi, napriek všetkému čo vidíš a cítiš, nie je to tak! Boh totiž práve koná! Na Bielu sobotu Boh koná v tom najplnšom zmysle slova! Vo Veľký piatok sa odohral boj, ktorý bolo vidieť očami a Kristus zvolal "Je dokonané!" Keď sa to stalo, zložil korunu z tŕnia, a začal sa boj, ktorý nie je vidieť očami. Jeho nohy zostúpili na miesto, odkiaľ sa žiaden smrteľník nevrátil. Jeho nohy zostúpili do samého stredu vlády smrti. Šiel tam, aby rozmliaždil hlavu hadovi a potupne porazil smrť priamo tam - v jej kráľovstve. Svojou smrťou odzbrojil duchovné kniežatstvá a mocnosti, ktoré si robili nárok na naše padlé životy, a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi. Vstúpil do podsvetia, aby vytrhol z moci pekla uväznených potomkov Adama a Evy. Aby im vrátil Raj, ktorý stratili.
Keď sa Ti zdá, že Boh mlčí, keď sa Ti zdá, že nič nerobí, ba dokonca máš pocit, že Ťa práve veľmi sklamal, lebo dopustil niečo bolestné v Tvojom živote, nevzdaj boj. Neprestaň kráčať. Boh práve pracuje hlbším spôsobom ako si myslíš. Zachraňujúco pracuje na Tvojom srdci. Práve vypúšťa na slobodu niečo v Tebe, čo bolo uväznené.
Zdá sa, že pochovali Nádej. Zdá, sa, že pochovali Život. No prvá biela sobota bol posledný beznádejný deň, keď Kráľ zložil svoju korunu z tŕnia a pochovali jeho nehybné telo do tmavého hrobu. A nemohli vedieť, čo sa presne stane... Aj keď im to toľkokrát hovoril... Ale Ty už vieš. Vieš, že za Bielou sobotu nasleduje Veľkonočné ráno! Môžeš mať nádej! Nádej žije!

"Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale oživený Duchom, v ktorom zostúpil a kázal väzneným duchom, neposlušným kedysi, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Nóacha... " 1.Petrov 3, 18-20

"Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu." 1. Mojžišova 3, 15

"Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahanbuje..." Rímskym 5, 2 - 5

"...dlžobný úpis, ktorý s predpismi (zákona) proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi." Kolosenským 2,15