Zamyslenia

Boh nám v krste povedal ÁNO skôr, ako by sme ho my vedeli povedať Jemu

Boh nám v krste povedal ÁNO skôr, ako by sme ho my vedeli povedať Jemu

DÁVANIE A ZÍSKAVANIE DUCHOVNÉHO ÚZEMIA

DÁVANIE A ZÍSKAVANIE DUCHOVNÉHO ÚZEMIA

„Nedávajte miesto diablovi.“ Ef 4, 27

Zmizík

Zmizík

To, čo vždy desilo malých žiačikov a spôsobovalo zlé známky zo slovenského jazyka, boli vždy tie tvrdé alebo mäkké potvory: i, í, y, ý

Skyva chleba

Skyva chleba

 „Nato (Ježiš) omočiac skyvu, vzal ju a podal Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tej skyve vstúpil satan do neho. ... (Judáš) vzal teda skyvu, a hneď vyšiel. A bola noc.“  (Ján 13, 26 – 27 a 30)

Sviatosti – Božie MMS

Sviatosti – Božie MMS

Predstavte si, že ste otcom krásneho malého dieťatka, no na určitý čas vás vyslali pracovať do zahraničia. Čo by ste robili, aby vaše drahé dieťa vedelo, že ste a že ho máte veľmi radi? – Napísali mu list, pohľadnicu, telefonovali, poslali SMS, fotku, MMS, darček...

List farárovi nemenovaného cirkevného zboru

List farárovi nemenovaného cirkevného zboru

NÁŠ NEPRIATEĽ

NÁŠ NEPRIATEĽ

Prečítajme si dnes ešte raz verše z 1Pt. 5, 8-9: „Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Vzoprite sa mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete.“

VITAJ VO VOJNE

VITAJ VO VOJNE

„Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Vzoprite sa mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete.“1  Pt. 5, 8-9

Deformácie cirkvi

Deformácie cirkvi

Cirkev je svätá, všeobecná, jediná. Avšak dôsledkom deformácií cirkvi to tak navonok nevyzerá. Pri premýšľaní o deformáciách cirkvi nejde o „špinenie svojho hniezda“, ale o uvedomenie si, o čo má v cirkvi predovšetkým ísť, a o čo nie.

Tri základné úlohy cirkvi

Tri základné úlohy cirkvi

Stolička má obvykle štyri nohy. No na to, aby bola stabilná, potrebuje aspoň tri nohy. V biblickej knihe Kazateľ (4, 12c) čítame, že trojitý povraz (povraz spletený aspoň z troch prameňov) sa rýchlo nepretrhne

Božou myšlienkou je spoločenstvo, nie individualizmus

Božou myšlienkou je spoločenstvo, nie individualizmus

Neveríme v Boha samotára – izolovanú, dištancovanú bytosť. Boh – Božia Trojica, to je život vzájomnej lásky, spoločenstva, zdieľania sa. Božou myšlienkou je, aby tí, ktorí v Neho veria, nežili vieru sami, ale v cirkvi – v Božej rodine. Cirkev nie je súčtom zbožných individualistov, ale spoločenstvom ľudí, ktorí veria, že Ježiš je ich Pánom a Spasiteľom, že všetko čo Kristus učil a konal je dobré, pravdivé a chcú sa o tom podeliť s ďalšími.

Aby sme neboli vyhasnutou pahrebou

Aby sme neboli vyhasnutou pahrebou

O Duchu Svätom hovorí Biblia neraz obraznou, symbolickou rečou. Prirovnáva Ho k vetru, ktorý slobodne veje, kam chce (Ján 3, 8; por. aj Skutky 2, 2). Nemožno Ho obmedzovať, spútať, zmanipulovať.

V srdci...

V srdci...

V tomto období karantény sme si zo svojimi domácimi akosi bližšie. Najprv fyzicky. Sme predsa zavretí v jednom dome. Teraz ale máme úžasnú príležitosť zblížiť sa aj vo svojom vnútri. V srdci.

Božie zrkadlo

Božie zrkadlo

„Ale radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.“ TEXT: J 14; 26v

Ponúknuť Duchu Svätému čo najväčšiu plochu plachty na loďke nášho života

Ponúknuť Duchu Svätému čo najväčšiu plochu plachty na loďke nášho života

DOBYTIE ÚZEMIA

DOBYTIE ÚZEMIA

Čítajme Ev. Lukáša 4,16-21

Kázeň k 2. nedeli po Veľkej noci, sestra farárka Renáta Rényeiová

Kázeň k 2. nedeli po Veľkej noci, sestra farárka Renáta Rényeiová

Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje. J 10, 14

PLNÁ PAMÄŤ

PLNÁ PAMÄŤ

„Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné!“ Fil. 4, 8

OŠÚCHANÉ FRÁZY ALEBO REÁLNA SKÚSENOSŤ?

OŠÚCHANÉ FRÁZY ALEBO REÁLNA SKÚSENOSŤ?

Stále sa nachádzame v období po Veľkej noci. V príhovoroch, kázňach a úvahách stále zaznievajú posolstvá toho istého charakteru: Kristov prázdny hrob a Jeho triumfálne víťazstvo. Môže nám to pripadať, že nepočujeme "už nič" nové. Už nás to nijako neprekvapuje, nenadchýna, nevzrušuje. Vlastne, už ani nijakú inú správu neočakávame. Veď to už poznáme! - A to znamená, že "na iné" ani nie sme pripravení.

Zamyslenie z Trnavy

Zamyslenie z Trnavy

Všetkým Vám a Vaším blízkym prajem pokojné a požehnané prežitie zvyšku dnešného sviatočného dňa v blízkosti Toho, ktorý vidí všetky naše cesty, hľadá nás a nachádza, aby nás vytrhol z moci každého zla a raz priviedol do svojho večného kráľovstva.

Odhalený motív

Odhalený motív

Dobrý pastier - obraz, ktorý v dnešnej dobe zanecháva skôr idylickú stopu ako reálnu súčasť života ľudí. Dnes už málokto rozumie náročnosti tejto práce, nakoľko sme si zvykli, že obživa prichádza s kamiónom z veľkoskladu potravín do najbližšej pobočky nejakého supermarketu. Áno, v mnohých oblastiach života sme stratili vedomie náročnosti mnohých povolaní. Až v nebezpečenstve, pri stratách a nedostatku a výnimočných situáciách zisťujeme ich náročný obsah.

VYVÝŠENOSŤ

VYVÝŠENOSŤ

Filiálka Božieho kráľovstva

Filiálka Božieho kráľovstva

Vo vysvetlení 4. prosby Otčenáša v odpovedi na otázku: „Čo je to chlieb každodenný?“ Martin Luther uvádza, že  ide o všetko, čo patrí k výžive tela a našim potrebám ...  aj  dobrá a spravodlivá vrchnosť, dobrá vláda. Vskutku, dobrú vládu túžia mať obyvatelia azda každej krajiny.

HRIECH

HRIECH

Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou.“ Žid.12,1 „zložme všetko, čo nám je na ťarchu“

Nejestvuje okamih, v ktorom by sme stáli na „území nikoho“

Nejestvuje okamih, v ktorom by sme stáli na „území nikoho“

Keby sme otázku: Čo je to sloboda? položili starým Grékom, hneď by mali naporúdzi príbeh, totiž príbeh o Herkulovi na rázcestí. Herkules putuje jednou cestou až kým nepríde tam, kde sa cesta rozdvojuje. I vpravo i vľavo ho čaká atraktívna dáma a každá z nich mladíka vyzýva: Herkules, nasleduj ma!

Novšie Staršie
Strana 2 z 5
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.