Zamyslenia

Návrat k prvej láske 27.

Návrat k prvej láske 27.

Medzi nami ľuďmi to tak býva: Kdesi v hĺbke srdca tušíme, že je zle. Vieme, že sme sa previnili. A máme potrebu obhájiť sami seba, to, kto vlastne sme. Zastať sa svojho srdca. Očistiť sa. Zvaliť vinu na niekoho iného, či ukázať prstom je prirodzený obranný mechanizmus.

Návrat k prvej láske 26.

Návrat k prvej láske 26.

Rozmýšľam, či Judášovi niekedy vôbec napadlo, že sa stane zradcom.

Návrat k prvej láske 25.

Návrat k prvej láske 25.

"To doroge!" a "Mne studna." ("To je drahé!" a "Hanbím sa")

Návrat k prvej láske 24.

Návrat k prvej láske 24.

Návrat k prvej láske znamená urobiť niečo konkrétne preto, aby sa v Tvojom živote niečo zmenilo.

Návrat k prvej láske 23.

Návrat k prvej láske 23.

Tak si teda povedzme ako sa môžeme viac a viac podobať Ježišovi.

Návrat k prvej láske 22.

Návrat k prvej láske 22.

Dnes mi na hodine náboženstva jedno z detí položilo dobre sformulovanú otázku: "Ako môžem Boha milovať a zároveň sa Ho báť?"

Návrat k prvej láske 21.

Návrat k prvej láske 21.

Martin Luther prirovnáva vzťah veriaceho človeka s Pánom Ježišom k blízkosti, ktorú prežívajú dvaja zaľúbení ľudia.

Návrat k prvej láske 20.

Návrat k prvej láske 20.

Máme určitú predstavu o tom, akým ľuďom chceme veľkodušne slúžiť, aby sme sa cítili ako hrdinovia, ktorí zachraňujú svet.

Návrat k prvej láske 19.

Návrat k prvej láske 19.

Počas posledných rokov sa medzi nami akosi rozbujnela potreba vyjadrovať sa ku všetkému a všetkým.

Návrat k prvej láske 18.

Návrat k prvej láske 18.

A ešte možno počuješ: "Kde je Boh, keď ľudia trpia? Ako sa na to môže pozerať? Kde je Boh počas vojny?"

Návrat k prvej láske 17.

Návrat k prvej láske 17.

Bez kríža by sme boli mŕtvi ľudia.

Návrat k prvej láske 16.

Návrat k prvej láske 16.

Od určitej chvíle sa naše myšlienky prirodzene začali zaoberať ťažkými vecami.

Návrat k prvej láske 15.

Návrat k prvej láske 15.

Kríž je miestom, kde sa absolútna beznádej stala nádejou.

Návrat k prvej láske 14.

Návrat k prvej láske 14.

Kríž je miesto nových začiatkov.

Návrat k prvej láske 13.

Návrat k prvej láske 13.

Kríž je miestom odpustenia.

Návrat k prvej láske 12.

Návrat k prvej láske 12.

Pod krížom je miesto, kde musí zomrieť tvoje sebecké "ja".

Návrat k prvej láske 11.

Návrat k prvej láske 11.

Návrat k prvej Láske znamená návrat ku krížu.

Návrat k prvej láske 10.

Návrat k prvej láske 10.

Zásnuby v dobe Pána Ježiša mali omnoho väčší význam ako dnes.

Návrat k prvej láske 9.

Návrat k prvej láske 9.

Čas svadobných príprav máme veľmi radi.

Návrat k prvej láske 8.

Návrat k prvej láske 8.

Zvonica iba málo kedy býva blízko cintorína, a predsa je dobrým zvykom pri pochovávaní človeka zazvoniť vo chvíli, keď truhlu spúšťajú do hrobu.

Návrat k prvej láske 7.

Návrat k prvej láske 7.

Náš figovník začal pučať.

Návrat k prvej láske 6.

Návrat k prvej láske 6.

Sme hrdý národ plný spupnosti a pýchy.

Návrat k prvej láske 5.

Návrat k prvej láske 5.

Návrat k prvej láske si vyžaduje pokoru.

Návrat k prvej láske 4.

Návrat k prvej láske 4.

Už si balíš kufor?

Návrat k prvej láske 3.

Návrat k prvej láske 3.

Nemôžeš sa vrátiť k svojej prvej láske, ak nemáš v úmysle opustiť svoje terajšie "lásky".

Novšie Staršie
Strana 2 z 3