Zamyslenia

Úvaha k Pamiatke reformácie podľa evanjelia sv. Jána

Úvaha k Pamiatke reformácie podľa evanjelia sv. Jána

J 4, 23: "Prichádza hodina - a už je tu-, keď praví ctitelia budú sa klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov.”

Presbyter ako príklad pri financovaní zboru

Presbyter ako príklad pri financovaní zboru

„Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša, veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať ako brať.“ (Sk 20,35).    

Mesačné platby na účet – najúčinnejšia pomoc cirkvi

Mesačné platby na účet – najúčinnejšia pomoc cirkvi

Náš reformátor Martin Luther kritizoval obrovské bohatstvo vtedajšej cirkvi. Zastával názor, že cirkev nemá vlastniť prepychové majetky. Členovia cirkvi majú mať príležitosť svojou poctivou prácou (reformátor dokonca prácu označil za prostriedok, ktorý vedie ku spáse) zarobiť dostatok financií. Na uživenie svojich rodín, ale aj podporu cirkvi (hlavne na platy farárov a pomoc najchudobnejším).

R.O.R. ako služba blížnemu

R.O.R. ako služba blížnemu

„Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.“ (Gal 5,14)

Ako ovládnuť svoje hradby

Ako ovládnuť svoje hradby

Žid. 12, 1- 4

Všetci máme vo svojich životoch hradby. Sú to nastavenia mysle, alebo postoje. Trefne to opisuje apoštol Pavol: Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha.“ 2 Kor. 10, 4- 5

BUDÚCNOSŤ

BUDÚCNOSŤ

Text: 5 Moj. 34, 1-6

PYŠNÁ VS POKORNÁ MÚDROSŤ

PYŠNÁ VS POKORNÁ MÚDROSŤ

Čítajme - Prísl. 3, 5-6

STARÝ VS NOVÝ

STARÝ VS NOVÝ

Text: Ef 4, 17-24 – študujme Božie Slovo

Potrebujeme pochopiť kontrast medzi starým a novým životom

ŽIVOT VS SMRŤ

ŽIVOT VS SMRŤ

Čítajme 5. M. 30, 19-20: "Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo: miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj Jeho hlas a pridŕžaj sa Ho; lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní; tak budeš prebývať v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi."

ČO PRE TEBA ROBÍ BOH

ČO PRE TEBA ROBÍ BOH

Čítajme si Žalm 4

ODKIAĽ MI PRÍDE POMOC?

ODKIAĽ MI PRÍDE POMOC?

Žalm 121

Kam zaletí naša prvá myšlienka, keď sa nám zrazu prihodí niečo ťažké, postihne nás náročná skúška, tragédia. Verím, že „pozdvihujeme oči“ správnym smerom. 

NEBEZPEČENSTVO NEVIERY

NEBEZPEČENSTVO NEVIERY

Žid. 3,12 „Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha.“

ROZPTÝLENIE

ROZPTÝLENIE

„Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja spása. Len on je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem príliš otrasený.“ Žalm 62, 2-3

„Odpoj sa od rozptýlení. Ak si nedáš pauzu od sveta okolo seba, stiahne ťa.“ Erwin McManus

PANE, POMÔŽ MI!

PANE, POMÔŽ MI!

BOH REÁLNYCH ZÁZRAKOV

BOH REÁLNYCH ZÁZRAKOV

„Ježiš si zavolal učeníkov a povedal im: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Hladných ich nechcem poslať domov, aby nepoomdlievali po ceste.“ Mat. 15, 32

AKO NAJLEPŠIE ZAČAŤ TÝŽDEŇ

AKO NAJLEPŠIE ZAČAŤ TÝŽDEŇ

Rozjímaj nad Božím slovom.  

„Čím viac čítaš Bibliu; a čím viac nad ňou rozjímaš, tým viac ňou budeš ohromený.“ Charles Spurgeon

PEVNÁ VIERA

PEVNÁ VIERA

Úplne prirodzene každý z nás túžime mať „ľahký“ život, ktorým preplávame bez väčších ťažkostí a problémov. Ono „zádrhel“ takéhoto vysnívaného života je, že ak ním len tak preplávame bez toho, aby sa preskúšali naše hodnoty, charakter, aby bola naša životná cesta podrobná skúške správnosti, či ide správnym smerom, ľahko sa môže stať, že príliš neskoro zistíme, že celá naša „životná púť“ išla nesprávnym smerom. Ako čítame v Božom slove: „Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti.“ Prísl. 14, 12

USTAROSTENÍ AKO POHANIA

USTAROSTENÍ AKO POHANIA

„Nehovorte teda ustarostene: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme? 32 Veď toto všetko zháňajú pohania; a váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete.“ Mat 6, 31-32

OVCE BEZ PASTIERA

OVCE BEZ PASTIERA

Čítajme Ev. Matúša 18, 12-14

Som smädná

Som smädná

„Som taká smädná.“- povedalo dievčatko na výlete. „Tak sa napi“- povedal niekto z dospelých.  Nebolo by na tom nič zvláštne, veď slnko neúnavne vystieralo svoje lúče a teplota bola vysoká. Zvláštne bolo len to, že sme práve kráčali popri studničke a dievčatko ani nenapadlo napiť sa. Voda v nej pritom bola priezračne čistá a osviežujúca.

PRIJMI POKOJ DO SVOJHO SRDCA

PRIJMI POKOJ DO SVOJHO SRDCA

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“ Jer. 29, 11

Zlodejka vďačnosti

Zlodejka vďačnosti

Spozorovali ste aj vy v uplynulých korona-týždňoch, koľko vecí považujeme v našom vyspelom svete za samozrejmosť? Ísť si nakúpiť do perfektne zásobených obchodov kedykoľvek sa nám to hodí, poslať deti do školy, cestovať bez obmedzení, chodiť na kávičku s priateľmi, stravovať sa počas pracovného týždňa v reštaurácii, využívať športoviská a zábavné centrá od výmyslu sveta... Áno, jednou z ľudských vlastností je, že dobré veci, ktoré máme, časom začneme pokladať za samozrejmosť – často až do chvíle, kým ich nestratíme.

UMELÁ HRA NA LÁSKU

UMELÁ HRA NA LÁSKU

„My milujeme, lebo on nás miloval prvý.1J . 4, 19

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.“ J.13, 34-35

KRESŤANSKÍ POZOROVATELIA ALEBO KRISTOVI UČENÍCI?

KRESŤANSKÍ POZOROVATELIA ALEBO KRISTOVI UČENÍCI?

Neraz máme dojem, že v našom kresťanstve "čosi" chýba. Že je viac také formálne, bezduché a málo autentické so zreteľom na podstatu.

CHOĎ AJ DNES NA BOŽIE MIESTO

CHOĎ AJ DNES NA BOŽIE MIESTO

Čo je tvoje miesto, tvoja komôrka, kde sa stretávaš s BOHOM? Kde vieš, že keď tam si, vstupuješ do Božej prítomnosti, kde vieš, že tam na teba padá Božia bázeň a si v úcte pred Pánom. Kde sa tešíš, lebo cítiš Boží dotyk, Božiu lásku, prijatie, objatie, Jeho milosť a náruč? Máš také miesto?

Novšie Staršie
Strana 2 z 8
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.