Návrat k prvej láske 23.

Návrat k prvej láske 23.

Tak si teda povedzme ako sa môžeme viac a viac podobať Ježišovi.
Pamätáš, čo sme si vraveli? Manželia sa začínajú na seba podobať, keď sú dlhšie spolu. Je to akoby sa ten druhý odrážal v Tvojej tvári. Tvoj pohľad je sústredený na neho/ňu, vnímaš naplno ako sa správa, čo hovorí a celé tvoje telo hltá každé slovo, každý pohyb, a zároveň odráža jej/jeho prítomnosť.
Tak je to aj s Kristom. Môžeme sa Mu podobať, ak s Ním trávime čas. Potrebujeme s Ním tráviť veeeeeeeľa času. Občas si na stretnutie s Ním vyhradíme iba nejakú chvíľu denne, vymedzíme Mu nejaký rituál, počas ktorého máme dobrý pocit, že sme si splnili nejakú svoju povinnosť. Mnohí ľudia sú sklamaní sami zo seba, keď sa im tá chvíľa denne nepodarí tak, ako by chceli, keď nie je dosť duchovná, zázračná, naplňujúca... Nemôžeme sa podobať Kristovi, keď sa nestal súčasťou nášho reálneho života, našej každodennej reality, keď sme Ho obmedzili na priestor chrámu, alebo rýchlu rannú modlitbu, po ktorej sa začína náš vlastný život, do ktorého On nepatrí. 
Ježiš musí prekročiť túto pomyselnú čiaru v Tvojom živote. Musí sa stať súčasťou všetkých rozhodnutí, ktoré denne riešiš. Má byť súčasťou všetkých rozhovorov, ktoré vedieš. Môže byť vo chvíľach keď oddychuješ, keď robíš všetky tie obyčajné činnosti, o ktorých ani netreba písať. Chce byť súčasťou Tvojho života tak, aby si Ho mohol/mohla osloviť na autobusovej zastávke, pri varení obeda, v nákupnom centre, v záhrade, na ihrisku alebo v škole. Môžeš Ho osloviť len tak, pretože chceš. Pretože Ti stojí za to. Pretože Ho miluješ. Ako keď dá manžel manželke letmý bozk pred tým, ako odíde z domu, ako keď sa opýtaš: "Aký si mal/a deň?" 
Čím viac si s Kristom, čím viac s Ním komunikuješ, tým viac vnímaš aký naozaj je. Vnímaš tie malé drobnosti, ktoré pre Teba denne robí. Vnímaš, ako vidí svojimi Božími očami svet, v ktorom žiješ, a ako Ti šepká svoje múdre rady do konkrétnych situácií, ktoré riešiš. Čím viac si s Kristom, tým sa Mu viac podobáš, pretože jednoducho odrážaš Jeho prítomnosť. Láska, ktorú Ti venuje sa vpíja do Tvojho srdca premieňa Ťa zo slávy do slávy..... A tak, ako Mojžiš, ktorému tvár žiarila po tom, čo sa stretol so svojím Bohom aj Ty môžeš ísť k uboleným, utrápeným a nešťastným ako človek odrážajúci Božiu lásku.  
Nech Tvoja tvár žiari Kristom!
"Keď Mojžiš zostupoval z hory Sinaj, dve dosky svedectva boli v jeho rukách, ale Mojžiš nevedel, že pokožka jeho tváre žiari, keďže hovoril s Hospodinom." 2M 34, 29
"Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, lebo Ho uvidíme takého, aký je." 1J 3,2 
"My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy." 2K 3,18