Návrat k prvej láske 26.

Návrat k prvej láske 26.

Rozmýšľam, či Judášovi niekedy vôbec napadlo, že sa stane zradcom.

O Petrovi vieme, že keď ho Pán Ježiš varoval pred zlyhaním zapretia, nechcel  ani pripustiť, žeby sa niečo také mohlo stať.  Čo sa zmenilo v srdci tých dvoch v ten temný večer? Čo sa stalo v tej kľúčovej konkrétnej chvíli? Možno vôbec nič. Len proste nezvládli vyhodnotiť situáciu. Len možno precenili svoje sily, schopnosti a veľkosť svojej odvahy a viery,  a podcenili Nepriateľa. No a potom sa len proste troška báli. 
Strach je nenápadný ničiteľ  Božieho sveta. Berie veriacim ľuďom schopnosť vydávať svedectvo viery v tomto svete. Oberá nás o dobrodružstvá zázrakov, v ktorých by si nás Boh mohol použiť. Rúca aj to, o čom si myslíme, že sme už vybudovali. 
Tak málo stačí, moji milí, aby sme zapreli Krista, alebo Ho zradili...  Iba sa trošku báť. Báť sa vzoprieť. Báť sa povedať správne slovo. Báť sa neurobiť, čo od nás chcú... Jeden neuvážený krok a troška strachu... Peter si sadol prostred dvora k vojakom, a potom zaprel Krista. Chytám sa za hlavu a pýtam sa: "Prečo si si Peter, vôbec sadal k tomu ohňu, k ľuďom, ktorí Ťa ani nepovažovali za priateľa... Možno by sa to nestalo, keby si tak neriskoval." 
Ak máš strach, "nesadaj si" medzi ľudí, ktorí nemajú radi Krista. No a nie, nemyslím tým, že sa máme strániť neveriacich ľudí! Ale: Nezdržuj sa na miestach, ktoré sú pre Teba pokušením. Nezačínaj rozhovory, o ktorých vieš, že ich neustojíš.... Nepreceňuj svoje sily schopnosti a vieru a nepodceňuj Nepriateľa.
Na to, aby sme v tomto svete obstáli ako verní svedkovia, potrebujeme odhodlanie a odvahu pevne stáť na tom, čomu veríme. Potrebujeme odvahu vydávať svedectvo viery svojim životom. Ak máš strach o to, že stratíš svoju povesť, ak sa bojíš, že si Ťa nebudú vážiť, ak sa viac bojíš ľudí ako Hospodina, proste neriskuj! Radšej sa najprv vysporiadaj so svojím strachom!

"A keď Ho chytili, viedli a voviedli Ho do veľkňazovho domu. Aj Peter Ho nasledoval zďaleka, a keď si prostred dvora nakládli ohňa a posadili sa, sadol si Peter medzi nich. Tu ho zbadala akási slúžka, ako sedel pri ohni, dobre si ho obzrela a povedala: I tento bol s Ním! Ale on zaprel: Žena, nepoznám Ho!" Lk 22, 55 - 57
"Istého dňa však, keď (Jozef) vošiel do domu, aby si vykonal prácu - a z domácich nikto nebol v dome chytila ho (putifárova žena) za šaty a povedala: Ľahni si ku mne! On jej však nechal šaty v rukách, ušiel a vybehol von." 1. M 39, 11-12
"A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol." 1K 10, 12