Návrat k prvej láske 24.

Návrat k prvej láske 24.

Návrat k prvej láske znamená urobiť niečo konkrétne preto, aby sa v Tvojom živote niečo zmenilo.

Ktosi raz povedal: "Ak chceš niečo zmeniť, musíš niečo zmeniť." Nemôžeš predsa rátať s tým, že sa Tvoj vzťah s Bohom zlepší iba tak sám od seba. V každom vzťahu prichádza časom stereotyp a s ním ochladnutie. A ochladnutie sa môže premeniť na odcudzenie, ak do vzťahu nebudeme investovať. Potrebuješ hodiť to pomyselné polienko do pahreby, aby iskry znova lietali: To sú tie maličkosti, ktoré môžu povzbudiť k láske. Drobnosti, ako založený lístok v knihe, ktorú práve číta Tvoja polovička, a na ňom zopár vyznaní. Alebo odkaz v peňaženke plný nehy. Nečakaná kytička kvetov na stole, alebo pozvanie na večeru... 
Možno vnímaš, že niečo nie je v poriadku v Tvojom vzťahu s Bohom... Zrejme je čas vykročiť z bezpečia a pohodlia svojho zaužívaného stereotypu k tomu, do čoho Ťa volá Boží Duch. Možno je čas urobiť niečo konkrétne, nad čím už dlho premýšľaš. Hodiť polienko do ohňa, aby iskry lietali! Môžeš si napríklad každé ráno privstať, a dať si s Bohom "rande". Môžeš s Ním vybehnúť na kopec, dať si v Jeho prítomnosti každý deň kávu, alebo sa rozhodnúť pre nejakú konkrétnu službu, ku ktorej sa už dlho odhodlávaš. Môžeš prekročiť svoj vlastný tieň! Duch Boží Ťa k tomu volá! Podnecuje Ťa, aby si neostal/a na tom istom mieste. Aby si nevychladol/ nevychladla. 
Možno sme si zvykli na to, že si nás Ježiš Kristus zamiloval, a spokojne si hovieme v stave milosti, ktorú pre nás má.  Nuž, ale preto, aby sme v tejto Jeho milosti zotrvali, potrebujeme sa o ňu starať. Mnoho kresťanov navždy ostane "duchovnými nemluvniatkami", ktoré sa vo svojej viere nikam nepohli. Stále ostávajú takí istí, ako boli vo chvíli znovuzrodenia. Donekonečna riešia svoj hriech a morálku. A vlastne si ani neuvedomujú, že sa v konečnom dôsledku stále sústreďujú iba na seba, a nikdy neurobia krok od Kristovho kríža ku prázdnemu hrobu. Od milosti k životu v Kristovi. Iní si pomýlili duchovný rast s poznaním. Vedú nekonečné debaty a hádky o tom, čo hovorí Biblia, sú neskutočne hrdí na to, čo všetko z nej vedia, a nepochopili, že v podstate  vôbec nezáleží na tom, aké veľké máme poznanie. Prichádzame o tak veľa, moji milí! Prichádzame o to radostné dobrodružstvo, ktoré má Boh pre nás pripravené, keď sme ochotní urobiť ďalší krok. Rásť vo vzťahu s Kristom znamená, že Boží Duch premieňa Tvoj charakter. Tvoj pohľad sa prestáva sústreďovať na Teba. Sústreďuje sa na Krista,  a potom na ľudí, ktorí okolo Teba žijú. Skutočne! Môžeme poznať Ježiša, a napriek tomu žiť sebecké životy, ktoré sa točia iba okolo nás, našich potrieb, potrieb našich rodín. V týchto časoch na to už nie je čas, moji milí! Ak nechceme, aby naša láska ochladla, nechajme sa pozvať Božím Duchom urobiť ďalší krok vo viere. K Nemu. K službe. Tam, kde je treba.
"Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený." Matúš 24,12
"... poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, vypľujem ťa z úst." Zjavenie 3, 15 - 16
"Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého." Lukáš 10,27