Príchod antikrista

Príchod antikrista

Nedajte sa tak ľahko sklátiť v presvedčení, alebo zastrašiť ani duchom ani slovom ani údajne naším listom, akoby deň Pánov už nastával (2Tes 2, 2).  
Posledné roky pandémie ale aj teraz vojnového konfliktu na Ukrajine roztrhli vrece s „odborníkmi“ každého druhu, od virológov po stratégov a politológov. Vďaka sociálnym sieťam je každý múdry, každý si môže prezentovať svoj názor, svoju „pravdu“ častokrát bez toho, že by si overoval fakty, zdroje a linky, z ktorých čerpá. Veď načo aj. Veď mám právo veriť čomu chcem. Aj posledné prieskumy verejnej mienky potvrdzujú smutnú štatistiku, že Slováci v obrovskom percente veria konšpiračným teóriám a hoaxom, propagandistickým videám a lžiam. Tak málo stačí a necháme sa zviesť. Načo skúmať pravdu, načo čítať viaceré uhly pohľadu a zapojiť zdravý rozum? Apoštol nás varuje a zdôrazňuje: „nedajte sa tak ľahko sklátiť“, alebo ako to prekladá ekumenický preklad: „nedajte sa tak rýchlo vyviesť z miery“. Toto grécke sloveso je používané pre loď unášanú z prístaviska a naznačuje nedostatok stability. Ak v niečom potrebujeme múdrosť a pevnosť viery a stability, tak je to rozlišovanie duchov a vedenie Duchom. Inak sa priľahko necháme oklamať a zviesť. Môže za tým byť ľudská nerozumnosť, zlomyseľnosť, ale aj démonické moci: „zastrašiť ani duchom ani slovom“. Akosi stále zabúdame, že celý svet je „v moci zlého“ a jeho aktivita je stále viac a viac výrazná a zjavná, hlavne aby zviedol „vyvolených“. Dávajme si veľký pozor, čo čítame a počúvame, lebo už pred dvomi rokmi, keď naplno vypukla kovidová doba, sa na sociálnych sieťach náhle objavilo mnoho „prorokov“, ktorí privolávali apokalypsu, očkovanie prirovnávali ku znameniam šelmy, za každým rohom videli antikrista a vyvolávali skôr paniku ako pokoj a miesto na Krista sústreďovali Boží ľud na seba. Podobnú skúsenosť musel mať aj Pavol, keď upozorňoval Tesalonických kresťanov na falošné učenia a šírenia poplašných správ, že „Pánov deň už nastal“. Pozor, vôbec nechcem zľahčovať znamenia doby, ktoré, podľa môjho názoru, úplne ignorujeme a ideme do druhého extrému, že vôbec nehovoríme o druhom príchode Pána Ježiša, o pripravenosti na vytrhnutie, o Božom hneve, o osobe antikrista a znameniach konca, ktoré sa uskutočňujú pred našimi očami. Práve v dnešnej dobe sa veľmi musíme modliť za rozlišovanie duchov a múdrosť od Pána, lebo v tomto chýba zdravé učenie a biblický pohľad. Lietame v dvoch vyššie naznačených extrémoch, a síce že buď vo všetkom vidíme šelmu a znamenia antikrista, alebo to naopak úplne ignorujeme napriek tomu, že to Písmo jasne a nie raz zdôrazňuje. Žehnám nám múdrosť, opatrnosť, bdelosť a hlavne plnosť Ducha Svätého, aby nás v takejto dôležitej veci viedol správnym smerom.