Návrat k pravej láske 40.

Návrat k pravej láske 40.

Mária Magdaléna zostáva pri Ježišovom hrobe plakať, aj keď už všetci odišli.

Každý máme nejaký ten hrob pri ktorom zostávame plakať. Keď viete, že nič už nebude ako predtým, ale tak radi by ste sa vrátili späť. Keď sa Tvoja myseľ stále vracia do situácii, v ktorých bolo lepšie, a máš problém zmieriť sa s týmto novým "teraz". Keď oplakávaš svoju minulosť. A oplakávaš svoju vysnívanú budúcnosť, ktorá by mohla byť a nie je. Ak máš niečo také, čo je nenávratne preč, a Ty za tým žiališ, dnes je čas nahnúť sa do Ježišovho hrobu a pozrieť sa na miesto, kde ležalo Ježišovo nehybné telo, pretože presne tam začína Tvoj nový príbeh. Potrebuješ nanovo vstúpiť do Kristovho hrobu, aby si z neho vyšla/vyšiel ako nový človek, ktorý hľadí v ústrety budúcnosti pripravenej Hospodinom. Len vtedy, keď dovolíme, aby naše plány a predstavy o živote zostali pochované v Kristovom hrobe, sa môžeme sústrediť na Ježiša a Jeho lásku.  Potrebujeme sa tam nahnúť, aby sme sa znova a znova presvedčili, že Ježiš je živý!
Všimli ste si čo odpovedá Mária anjelom, ktorí sa jej pýtajú: "Žena, prečo plačeš?" Odpovedá: "Vzali môjho Pána, a neviem kam ho položili." Mária teda aj keď vidí prázdny hrob a  anjelov v ňom, predsa hľadá mŕtveho Ježiša. Ježiš je pre ňu mŕtvy. Ak je Ježiš mŕtvy, potom skutočne každá ťažká vec, ktorá sa nám v živote stane, a nad ktorou plačeme, je úplne nezmyselne bolestivá. Každá ťažká vec nás môže viesť do ešte väčšej beznádeje, do frustrovanosti, že život je úplne nevyspytateľný, a nemôžeme mať nad ním kontrolu. Ak je Ježiš mŕtvy, potom žiaden nový začiatok neexistuje, a my sa len moceme vo svojich zlyhaniach a pádoch, len prežívame zo dňa na deň. Ak je Ježiš mŕtvy, tak my sa len musíme nejako zmieriť s ničotou, s tým, čo je teraz.
No Ježiš nie je mŕtvy! Ježiš žije! A Ty sa potrebuješ tak ako Mária obrátiť od prázdneho hrobu k živému Ježišovi. Urobiť krok od toho temného prázdneho miesta svojich očakávaní, k živému Bohu, aby si porozumel/a tomu, čo sa vlastne stalo. Môžeš sa obrátiť k Bohu, ktorý je súcitný a vidí Tvoje slzy. K Bohu, ktorý vstupuje do Tvojho príbehu, aby ho zmenil. K Bohu, ktorý Ťa nesmierne miluje a šepká Tvoje meno tak, ako to vie len Láska. 
...
Posledné úpravy:  Šaty biele ako sneh, nastúpení anjeli k oslave, závoj, ktorý za malú chvíľu bude sňatý a všetko bude jasné! Tvoj ženích čaká! Neboj sa! Jeho hlas upokojí Tvoje roztrasené srdce, povzbudí ku istejším krokom a sám Ti vyjde naproti. Neboj sa vložiť ruku do Jeho prebodnutej dlane. Neboj sa vyjsť v ústrety Životu, ktorý Ti Otec pripravil. Veď sa vraciaš sa k Láske, ktorá Ťa zrodila na kríži. Cez Kristov otvorený hrob prejdeš k novej budúcnosti. Iná cesta do Života nevedie. Len smelo vykroč k Láske! Čaká Ťa! 
"Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma." Ján 10, 27
"Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu...." Ján 20, 11
"Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve." Kolosenským 3, 3 - 4
" Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej:" 1.Petra 1,3