Generátor pre charitatívne centrum na Ukrajine

Generátor pre charitatívne centrum na Ukrajine

V noci na 15. februára 2023 sa koordinátor služby humanitárnej pomoci Bevan D. Stein vrátil z ďalšej úspešnej cesty na Ukrajinu. Do charitatívneho centra Bethany v Polyane nachádzajúcej sa v Zakarpatskej oblasti priviezol dieselový generátor ZENESSIS v hodnote 17 400 €, ktorý sme zakúpili z finančných prostriedkov poskytnutých diakoniou našej partnerskej Württemberskej cirkvi so sídlom v Stuttgarte: https://www.diakonie-wuerttemberg.de/

Náklady na dopravu po predložení účtovných dokladov v plnej výške uhradí ECAV z finančných prostriedkov vedených na transparentnom účte vyčlenenom na zbierku pre Ukrajinu.
Brat Bevan D. Stein nám po návrate domov na GBÚ v Bratislave osobne odovzdal ďakovný list vedenia charitatívneho centra Bethany v slovenskom jazyku, ktorý si môžete prečítať aj vy:
Podakovny list.pdf