Záujem o kurzy slovenčiny podporené diakoniou

Záujem o kurzy slovenčiny podporené diakoniou

Vyše 70 Ukrajincov sa zúčastňuje pravidelných hodín slovenčiny v Ružomberku a v Dolnom Kubíne, kde Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku zároveň testuje aj metódu medzigeneračnej svojpomoci.
Tínedžeri pomáhajú starším Ukrajincom, frekventantom jazykového kurzu a sami sa zároveň učia byť trpezliví a zodpovední.

Evanjelická diakonia organizuje pravidelne kurzy v Nitre (3x do týždňa pre ďalších 30 ľudí), v Revúcej (20 ľudí), aj v Martine (40 ľudí) v spolupráci s profesionálnou organizáciou K.A.B.A.