„Krabice požehnania 3“

„Krabice požehnania 3“

Projekt na podporu rodín na Ukrajine

ECAV na Slovensku Vás už tretíkrát srdečne pozýva do spolupráce na kľúčovom projekte pomoci ľuďom vo vojnovej zóne na Ukrajine.
 
Cieľ projektu: zabezpečiť materiálnu pomoc v podobe potravín a hygienických potrieb pre ukrajinské rodiny. 1 škatuľa znamená zabezpečenie potrieb pre 1 ukrajinskú rodinu približne na jeden mesiac.

Obsah škatule: musí byť totožný so „vzorovou škatuľou“, zoznam tovaru a fotografia je v prílohe. 
Do škatule je vhodné vložiť aj biblický verš alebo iný pozdrav od tých, ktorí krabicu pripravili (môže sa pripojiť aj fotka), poteší obdarovanú rodinu.

Hodnota obsahu škatule: približne 80€ (vzhľadom na infláciu sa hodnota obsahu škatule mohla oproti druhému kolu zvýšiť)

Kto sa môže zapojiť: cirkevné zbory, rodiny, jednotlivci, školy, zamestnanci cirkevných škôl, rodičia...
 
AKO SA ZAPOJIŤ:
 1. VYPLNIŤ DOTAZNÍK (https://forms.gle/GqCZoBHKy5Jqgaz59) do 1. 6. 2023
 2. POČKAŤ NA DORUČENIE PRÁZDNEJ ŠKATULE medzi 2. 6. 2023 – 9. 6. 2023. 
 3. VYZDVIHNÚŤ SI PRÁZDNU ŠKATUĽU (medzi 2. 6. 2023 – 9. 6. 2023)
  Konkrétny termín vyzdvihnutia prázdnych škatúľ Vám budú adresne komunikovať koordinátori na odberných miestach prostredníctvom SMS správy alebo emailu.
 4. NAKÚPIŤ OBSAH ŠKATÚĽ PODĽA ZOZNAMU
 5. NAPLNIŤ ŠKATUĽU
 6. DORUČIŤ ŠKATUĽU NA ODBERNÉ MIESTO (26. 6. 2023 – 30. 6. 2023)
  Konkrétny termín vyzdvihnutia prázdnych škatúľ Vám budú adresne komunikovať koordinátori na odberných miestach prostredníctvom SMS správy alebo emailu.
 
NAJČASTEJŠIE riešené OTÁZKY A PROBLÉMY: 

 • ČO AK NESTIHNEME VČAS NAHLÁSIŤ POČET KRABÍC DO DOTAZNÍKA ALEBO NEZVLÁDAME DODRŽAŤ OSTATNÉ TERMÍNY?
  Dodržanie termínov je pre logistické zabezpečenie projektu kľúčové. Ak ich nie je možné dodržať, nie je možné sa do projektu zapojiť. 

 • ČO AK NEDOKÁŽEME ZOHNAŤ KONKRÉTNU POLOŽKU (KONKRÉTNEJ ZNAČKY) ZO ZOZNAMU? 
  V prípade, že nie je možné nájsť rovnakú značku nejakého tovaru (napr. dlhozrnnej ryže), snažíme sa nájsť inú značku, ale typ tovaru (v našom príklade ryže – ktorá má byť dlhozrnná) a gramáž musia byť zachované a totožné s typom a gramážou tovaru, aký je uvedený v zozname. 

 • Môžem si samostatne zakúpiť škatuľu? 
  Nie. Škatule budú doručené na odberné miesto, ktoré ste označili v dotazníku. 

 • Môžem doručiť naplnenú škatuľu na odberné miesto kedykoľvek?
  Nie. Prosíme o rešpektovanie termínov a časových rozmedzí, ktoré Vám budú komunikované koordinátormi odberných miest.

 • Kontaktné osoby – v akom prípade je vhodné ich kontaktovať? 
  Kontaktné osoby sú tu pre Vás na sprostredkovanie informácií, ktoré nezazneli v sprievodnom liste alebo v informáciách na webstránkach. V prípade potreby ich kontaktujte prostredníctvom mailu (B. Stein: bevan_d_stein@msn.com, Ľ. Martičková: coordinator-ukraine@ecav.sk), v nevyhnutnom prípade telefonicky (B. Stein: 0903741051 , Ľ: Martičková: 0947 478 470) počas pracovných dní od 9:00 do 15:00 hod. 
Ďalšie informácie a odporúčania 

 • Efektívne rozloženie úloh a financií:
  Odporúčame, aby krabice pripravovali cirkevné zbory ako celky (najmä kvôli finančnej náročnosti). Je možné rozdeliť jednotlivé časti medzi menšie skupiny alebo rodiny a takto môže každý prispieť svojim vkladom. Alternatívou v zboroch je aj urobiť finančnú zbierku a potom spolu nakúpiť tovar niekoľkými členmi zboru. Možností je viacero a je na konkrétnom spoločenstve, aký spôsob realizácie si zvolí.

 • Možnosť využiť finančnú pomoc prostredníctvom žiadosti o refundáciu nákladov
  Cirkevné zbory alebo školy, ktoré pripravia viac ako 5 krabíc, môžu prostredníctvom jednoduchého formulára požiadať o refundáciu polovice nákladov, t. j. 40€ na 1 krabicu. 
PRÍLOHA 2.2. Zoznam tovaru KRABICE POŽEHNANIA 3.pdf
Informácie o refundácii nákladov mimoriadne aktívnym zborom a školám v projekte Krabice požehnania
Žiadosť o refundáciu v projekte Krabice požehnania 3