Mapovali aktuálnu pomoc odídencom z Ukrajiny

Mapovali aktuálnu pomoc odídencom z Ukrajiny

V dňoch 27. 1. 2023 – 31. 1. 2023 navštívili ECAV na Slovensku vzácni hostia zo Svetového luteránskeho zväzu (Rebekka Meissner a Ester Wolf) a koordinátori humanitárnej pomoci z ELCA (Subhashish Roy a Andrej Kuruc). Táto návšteva sa konala v súvislosti s projektmi ECAV zameranými na pomoc Ukrajine, ktoré už prebehli či aktuálne prebiehajú. Predmetom tejto návštevy bolo zároveň zistiť aktuálnu situáciu v ECAV v súvislosti s pomocou odídencom z Ukrajiny, o ktorých sa naše cirkevné zbory a zariadenia starajú. Hostia mali na svojej ceste naprieč Slovenskom v smere z východu na západ bohatý program – navštívili 8 cirkevných zborov (Prešov, Levoču, Kežmarok, Batizovce, Liptovský Hrádok, Martin, Piešťany a Sazdice), zúčastnili sa nedeľných Služieb Božích v CZ Liptovská Porúbka a stretnutia s koordinátorom humanitárnej pomoci Bevanom Steinom. Veľmi dôležitá bola aj účasť delegácie na rokovaniach s biskupmi. V sobotu mali zástupcovia SLZ možnosť rokovať s biskupom Východného dištriktu, Petrom Mihočom, a v pondelok večer sa delegácia už v plnej zostave (vrátane zástupcov ELCA) stretla s generálnym biskupom, Ivanom Eľkom a generálnou dozorkyňou, Renátou Vinczeovou. V posledný deň pobytu na Slovensku, v utorok 31. 1. 2023 sa zúčastnili ešte krátkeho stretnutia s riaditeľkou Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, Ľubicou Szabóovou Vysockou, a koordinátorkou humanitárnej pomoci Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, Galyou Totevou Terzievou, kde im boli predstavené aktivity a projekty Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v tejto oblasti. V posledný januárový deň sa program na Slovensku pre hostí skončil, v týchto dňoch však prebieha ich návšteva cirkevných zborov v Poľsku.

Galéria k článku

Ľudmila Martičková