Pomoc Ukrajine

Farár Alexander Gross: Láska k blížnemu

Farár Alexander Gross: Láska k blížnemu

Farár Alexander Gross z Nemeckej evanjelicko-luteránskej cirkvi na Ukrajine napísal o tom, ako vyzerá situácia s utečencami z jeho krajiny na Slovensku. Pri návšteve utečencov mal možnosť stretnúť sa s farármi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorí sa aktívne podieľali na diele služby blížnemu. 

Webinár o projektoch SLZ

Webinár o projektoch SLZ

V piatok, 1. júla 2022, sa uskutočnil webinár pre prihlásených záujemcov o online inštruktáž k vypĺňaniu žiadostí o projekty SLZ. Zúčastnení sa dozvedeli o možnostiach projektov, o spôsobe žiadania aj o termínoch, ktoré je potrebné v celom procese žiadania o projekt rešpektovať. Pre záujemcov o projekt, ktorí sa webinára nemohli zúčastniť, je pripravený manuál s informáciami, ktoré zazneli na webinári, spolu s tlačivom žiadosti, ktoré je pripravené na stiahnutie. 

Projekt Pomoc Ukrajine: Prvé kolo podávania žiadostí a informácie o webinári

Projekt Pomoc Ukrajine: Prvé kolo podávania žiadostí a informácie o webinári

Zbory, zariadenia a iné cirkevné inštitúcie pomáhajúce utečencom z Ukrajiny majú možnosť uchádzať sa o projekty v troch kolách. 

Ukrajinskí utečenci hľadajú bezpečie a chcú pracovať

Ukrajinskí utečenci hľadajú bezpečie a chcú pracovať

„Sme tu s deťmi v bezpečí?“
„Kde môžeme pracovať?“
„Ďakujeme vám.“
Tieto vety najčastejšie vyslovovali ukrajinskí utečenci po tom, ako sa z hranice dostali na fary cirkevných zborov, do rodín a ubytovacích zariadení spojených s Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku.

V činení dobrého neochabujme!

V činení dobrého neochabujme!

Svetový luteránsky zväz a Evanjelická cirkev z USA sú pripravení pomôcť Slovensku (a ďalším európskym krajinám susediacim s Ukrajinou) vysporiadať sa s ukrajinskou krízou. Členské cirkvi SLZ a ich partnerské misijné i diakonické organizácie spolu s ďalšími donorskými organizáciami i jednotlivcami odsúhlasili poskytnúť finančné prostriedky na projekty, ktoré pomôžu evanjelickým cirkevným zborom, inštitúciám i zariadeniam vytrvať v poskytovaní pomoci utečencom z Ukrajiny. Bližšie informácie dostupné na: https://www.lutheranworld.org/ 


Denné zamyslenia v ukrajinčine

Denné zamyslenia v ukrajinčine

Bratia a sestry, tým z vás, ktorí pomáhate ľuďom z Ukrajiny dávame do pozornosti denné zamyslenia nad Božím Slovom v Ukrajinčine. 

Monitoring pomoci pre Ukrajinu

Monitoring pomoci pre Ukrajinu

Monitoring aktivít humanitárnej pomoci odídencom z Ukrajiny Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Evanjelickej diakonie a Ekumenickej pastoračnej služby v období 24. február – 17. marec 2022. Správu vypracoval Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu ECAV, koordinátor organizačného výboru humanitárnej pomoci evanjelickej cirkvi pre Ukrajinu

Zbierka na pomoc Ukrajine

Zbierka na pomoc Ukrajine

AKTUALIZÁCIA: Novinkou v pomoci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku UKRAJINE, ktorá určite nie je ukončená, je nový transparentný účet vo VÚB.

Novšie
Strana 2 z 2